24/07/2015

El projecte Laboratoris 2.0 de l’ETSEQ, Distinció Jaume Vicens Vives 2015 de la Generalitat

El projecte docent Laboratoris 2.0, del grau d'Enginyeria Mecànica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química, és un dels dos projectes col·lectius premiats amb la Distinció Jaume Vicens Vives 2015 a la qualitat docent universitària. Els premis atorgats, en total tres individuals i dos col·lectius, estan dotats amb 20.000 euros i es lliuraran en l'acte d'inauguració de curs de les universitats catalanes, que serà el dia 4 de setembre a la URV

Foto de grup dels premiats
El Consell Social de la URV ja va entregar el dia 10 de juny el premi a la qualiata docent als professors del projecte de l'ETSEQ.

El Govern de la Generalitat ha aprovat concedir les distincions Jaume Vicens Vives 2015, a la qualitat docent universitària, a tres professors i dos projectes de les universitats catalanes. Els guardonats han estat seleccionats a partir de  les  propostes fetes pels consells socials de les universitats públiques o òrgans equivalents de les universitats privades.

La distinció al projecte de la URV : Projecte Laboratoris 2.0, de millora dels resultats d’aprenentatge mitjançant eines TAC (tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement) als laboratoris del Grau en Enginyeria Mecànica, se li ha concedit pel seu caràcter innovador i pels resultats formatius derivats, enfocats essencialment a les necessitats de l’entorn industrial. L’ha coordinat la professora Silvia de la Flor i han participat Albert Fabregat, Jaume Saltó i Maria José Simón.

El treball se centra en les pràctiques d’elasticitat i resistència de materials, on l’alumne ha d’adquirir els conceptes pràctics de resistència de materials aplicada als sistemes mecànics. Un dels ítems d’avaluació és l’examen oral, on l’estudiant presenta una de les sessions pràctiques triada a l’atzar. Els professors han detectat problemes en l’adquisició dels resultats d’aprenentatge, una reducció del rendiment i un augment de la taxa d’abandonament degut a la falta de motivació, la falta d’assimilació de conceptes i les mancances d’habilitats orals. Per solucionar els problemes, el curs passat van implantar recursos educatius digitals combinant mètodes presencials amb tecnologies d’aprenentatge a distància. S’han fet vídeos de les sessions pràctiques, s’ha dissenyat material docent il·lustratiu amb detalls de les sessions de laboratori i han desenvolupat mètodes d’autoavaluació interactius previs i posteriors a cada pràctica. Amb aquest model han incrementat el nombre d’aprovats (pràcticament el doble que el curs anterior), han disminuït a la meitat el nombre d’estudiants no presentats i els alumnes han valorat satisfactòriament aquestes eines, que podeu consultar aquí.

Laboratori 2.0 ha estat prèviament premiat pel Consell Social de la URV al 2015, que l’ha presentat a la convocatòria del premi nacional Jaume Vicens Vives. A la convocatòria d’enguany l’ETSEQ rep, per tercera vegada, una distinció a la qualitat docent (2006, projecte universitat-empresa del Curs conjunt Dow Chemical-URV, i 2001 pel projecte d’Enginyer químic global).

Juntament amb el de la URV, la Generalitat ha distingit, com a projecte col·lectiu, la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per la qualitat docent i de la recerca i per les iniciatives innovadores en els estudis científics amb la finalitat de crear nous perfils professionals.

I els premis individuals han estat per a: Josep Eladi Baños, professor del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (UPF); Salvador Roura, professor del Departament de Ciències de la Computació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i Ann-Marie Holm-Nielsen, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull (URL).

Tots els premis són de 20.000 euros, i s’han de destinar a projectes d’innovació o millora docent.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*