16/12/2022

Els estudiants de la URV ja poden presentar propostes per als pressupostos participatius

Es destinaran 50.000 euros a executar les idees que resultin escollides

Estudiants al campus Bellissens.

Per primera vegada, els estudiants de la URV podran decidir a què es destinarà una partida de 50.000 euros a través dels pressupostos participatius. Tenen temps fins al 15 de gener per presentar propostes, que l març el Consell d’Estudiants seleccionarà per s’executin. La iniciativa significa un pas endavant per fomentar el govern obert de la Universitat i la participació directa dels estudiants.

El procés que ara s’inicia constarà de quatre fases. La primera serà la presentació i el debat de les idees. Per formalitzar-les, cal presentar una fitxa amb les propostes al Registre i el Consell d’Estudiants serà l’òrgan encarregat d’elaborar una llista dels projectes presentats que es poden finançar. La segona segona fase consistirà en la validació tècnica, jurídica i econòmica de les diferents idees a càrrec dels serveis tècnics de la URV. Un cop validada la llista, el Consell d’Estudiants, en tercera fase, prioritzarà i seleccionarà les propostes finals. Finalment, l’execució dels projectes, sota la revisió de la Comissió de Seguiment i Avaluació, serà la darrera part de la campanya.

A més de ser viables tècnicament i legalment, les propostes de projectes o actuacions que presentin els estudiants han de respondre a necessitats concretes, tenir un impacte rellevant en els diferents campus, no tenir un cost de manteniment elevat i  respectar el Codi ètic de la Universitat.

El seguiment del procés és a càrrec de la Comissió de Seguiment i Avaluació dels pressupostos participatius, que estarà formada per quatre representants dels estudiants escollits pel Consell d’Estudiants, a més de la vicerectora de Projectes Docents i Estudiants, el vicerector d’Economia, Infraestructures i Relacions Institucionals i la gerenta, o en qui deleguin, i un membre del PAS, que actuarà com a secretari o secretària de la Comissió, amb dret a vot.

La fitxa per presentar les propostes i tota la informació relacionada amb els pressupostos participatius es pot trobar a la pàgina web.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*