17/01/2020 Entrevista

Encarnació Ricart, síndica de greuges de la URV

“M’aproparé a la comunitat perquè qualsevol persona em pugui explicar la seva preocupació”

Encarnació Ricart, catedràtica de Dret Romà i Síndica de Greuges de la URV.

Encarnació Ricart, pren el relleu de l’advocat Josep Canicio a la Sindicatura de Greuges. Assumeix la nova etapa amb la voluntat de fer conèixer la utilitat de la figura de la síndica, que defensa els drets dels membres de la comunitat universitària davant els òrgans de govern i administració de la URV. Ricart serà present als campus per atendre les consultes i queixes, que també es poden fer per telèfon, correu electrònic o a l’oficina de la síndica ubicada al rectorat.

Quins objectius es proposa per als cinc anys de mandat?

Voldria que tothom se senti atès, donar sentit a la figura de síndica i seguir l’estela dels síndics anteriors, que han tingut un nivell extraordinari i han establert un model de funcionament.

Quins canvis implementarà?

Hi ha un cert desconeixement de l’existència i funció de la Sindicatura de Greuges per això intentaré apropar-me a la comunitat: faré almenys una visita i atenció personal per quadrimestre a cada campus. M’agradaria que qualsevol persona em pugui explicar la seva preocupació perquè la Sindicatura pot actuar a petició dels interessats però també d’ofici.

Per què hi ha un desconeixement de la Sindicatura i com es pot millorar?

Penso que el PAS i el PDI sí que coneixen la figura perquè cada any fa un informe al Claustre, però una altra qüestió és que n’apreciïn l’efectivitat. Pel que fa als estudiants, és possible que es graduïn sense saber que existeix el síndic perquè el seu recorregut a la Universitat no és tan llarg com el del personal. Per això anunciaré els dies d’atenció als campus, per apropar-m’hi.

Quines garanties tenen les persones que s’hi adrecen?

Les queixes no poden ser anònimes perquè permeten una manca de responsabilitat excessiva a qui les fa. Es tracta d’un principi jurídic. No obstant això, la Sindicatura garanteix la màxima confidencialitat. De fet, com que pot actuar d’ofici no cal posar noms ni donar a entendre qui hi ha al darrere del motiu de l’actuació. Com els síndics anteriors, garanteixo la confidencialitat.

Els síndics anteriors eren advocats en exercici de la professió. Quins avantatges o inconvenients suposa haver estat membre de la URV?

L’Estatut de la URV va voler garantir la imparcialitat i la independència de la Sindicatura perquè no estigués influenciada pel funcionament quotidià de la Universitat. Però havent pertangut a la Comunitat URV, tinc més coneixement de les especificitats de la Universitat i de les funcions de cada òrgan. De fet, una bona part dels síndics de les universitats catalanes i espanyoles formen o han format part de la seva comunitat universitària.

Hi ha qüestions que cal tractar de forma conjunta amb les sindicatures de les altres universitats?

Cada any hi ha una reunió temàtica de síndics de la Xarxa Vives i una de la Conferencia Estatal de Defensors de Universitats Espanyoles. Per exemple, en la propera reunió de la CEDU es parlarà de les malalties mentals que afecten a persones de la comunitat universitària i que requereixen atenció específica i individualitzada.

Print Friendly, PDF & Email