24 març 2023

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Sindicatura de Greuges

La queixa més recurrent dels estudiants sobre l’adaptació de la docència a distància per la COVID-19 ha estat el desajust entre les hores de pràctiques previstes als plans d’estudi i les finalment assignades. D’altra banda, ha incrementat la proporció del PDI que recorre a la síndica, majoritàriament sobre la temporalitat dels contractes


Etiquetes principals

a Sindicatura de Greuges