25/05/2017 Entrevista

Laura Rubió, investigadora Sara Borrell al grup NFOC-Salut

“Estudiem el paper que pot jugar la microbiota intestinal en la hipertensió”

Laura Rubió al laboratori, durant la seva recerca.

Laura Rubió es va doctorar amb un treball sobre el paper que juguen els polifenols de l’oli d’oliva en la salut cardiovascular i de quina manera aquests compostos bioactius són metabolitzats i absorbits fins arribar al nostre torrent sanguini. La recerca s’emmarcava en una investigació més àmplia on també es va veure el paper important que juguen aquests compostos en la modulació de la microbiota intestinal. Tot plegat li permet fer ara un nou pas endavant.

Per què hi ha certs aliments que són més bons per a la nostra salut que d’altres?

Molta gent s’ho qüestiona i bona part de les respostes cal buscar-les a dins nostre, a l’intestí. La microbiota intestinal és el conjunt de microorganismes vius que habiten a la part baixa del nostre intestí i que interactuen de forma molt activa amb el nostre cos, de manera que depenent de com tinguem la microbiota ens podrà ajudar a mantenir-nos sans o ens podrà fer emmalaltir. L’alimentació juga un paper clau en aquest escenari.

Quin és l’objectiu de la teva recerca?

El que volem estudiar és la relació que hi ha entre la microbiota intestinal i la presència o absència d’hipertensió arterial, i relacionar-ho al mateix temps amb diferents patrons alimentaris. De fet, la hipertensió arterial és un dels principals factors de risc cardiovascular i hi ha un gran interès en conèixer les causes i prevenir-la.

Es coneix la relació entre la microbiota i la hipertensió?

Fins al moment no s’han realitzat estudis amb humans per veure aquesta relació, només existeixen estudis amb animals que indiquen que un cert desequilibri en la microbiota pot ser un dels factors causants d’aquesta malaltia.

Com es desenvolupa l’estudi?

Per poder complir aquest objectiu hem dissenyat un estudi observacional, en el qual hi participaran 60 voluntaris, la meitat dels quals són persones sanes i l’altra meitat són persones amb hipertensió. L’estudi analitza mostres dels voluntaris, però no els imposa cap dieta. Busca correlacions entre patrons d’estil de vida, entre ells hàbits alimentaris i qualitat de la son, microbiota intestinal i hipertensió arterial.

Quin escenari s’obre després?

En uns mesos obtindrem els resultats de l’estudi i si confirmem que hi ha un desequilibri en la microbiota de les persones amb hipertensió, es podran explorar noves estratègies de tipus nutricional per tal de prevenir o moderar la hipertensió a través de la modulació de la microbiota. I això podria ser especialment interessant per establir nous tractaments de tipus nutricional en persones que són resistents als fàrmacs per la hipertensió.

 

Salut i microbiota intestinal:

 

Saps per què són beneficiosos els polifenols? T’ho expliquem en un minut:

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*