23/10/2020

Els estudiants de la URV podran obtenir el títol amb experiència en diferents països

La URV forma part de l'Aliança Aurora, el campus interuniversitari de nou països europeus que promou l'emprenedoria social

Classe de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Ja fa tres mesos que la Universitat Rovira i Virgili treballa en la implementació del projecte de multi-campus Aliança Aurora, des que la Comissió Europea (CE) va escollir-lo com una de les 41 aliances d’universitats europees que fins al 2024 es crearan a la Unió Europea. Aquesta acció de la CE pretén que a llarg termini els estudiants obtinguin un títol combinant estudis en diversos països i a la vegada contribueix a la competitivitat internacional de les universitats.

Més concretament, el programa “Universitats Europees” de la CE busca que les universitats aliades tinguin una estratègia integrada per a la docència, amb un vincle estret amb la recerca i la innovació social; que actuïn com un sol campus interuniversitari que ofereix currículums en què estudiants, PAS i PDI poden fer mobilitats en tots els nivells d’estudis, i que es generin equips europeus de creació de coneixement que aborden junts reptes socials des d’un enfocament multidisciplinari.

Una d’aquestes “Universitats Europees” és l’Aliança Aurora, que integra la URV junt amb vuit universitats més d’Holanda (Vrije Universiteit Amsterdam); Islàndia (Háskóli Íslands); Alemanya (Universität Duisburg-Essen); Àustria (Universität Innsbruck); Itàlia (Università degli Studi Di Napoli Federico II); República Txeca (Univerzita Palackého v Olomouci); Dinamarca (Handelshøjskolen i København), i el Regne Unit (University of East Anglia).

Els trets diferencials del projecte comú que s’implementarà durant tres anys són “la importància de la participació dels estudiants i el compromís social”, explica la rectora, María José Figueras. És per això que es prepararà els estudiants perquè tinguin les habilitats i actituds per ser “emprenedors socials”, es promourà la innovació docent i la recerca en quatre eixos: sostenibilitat i canvi climàtic; societat digital i ciutadania global; salut i benestar, i cultura, diversitat i identitat.

En una presentació per a la comunitat universitària el dijous 22 d’octubre, els responsables del projecte van detallar com es duran a terme aquests objectius i de quina manera poden participar i se’n beneficiaran tant els estudiants com el personal de la Universitat.

El vicerector d’Internacionalització i coordinador de l’Aliança Aurora a la URV, John Style, durant la presentació del projecte a la comunitat URV.
Experiència internacional i compromís social dels estudiants

Les universitats de l’Aliança Aurora estan treballant per implementar un marc comú que, a través de la docència, doti els estudiants de les habilitats per ser emprenedors i innovadors socials per afrontar els reptes de la societat. Un exemple, que ja fa anys que es duu a terme a la URV, és promoure “encara més l’experiència Aprenentatge Servei” però “aprofitar els contactes internacionals de la xarxa perquè els estudiants de la URV puguin fer-ho en altres països i obtinguin el mateix reconeixement”, explica el vicerector d’Internacionalització, John Style. També es treballa perquè es puguin fer pràctiques externes internacionals i hi haurà cursos d’estiu per a 180 estudiants en aquest camp.

De fet, els estudiants de la URV poden formar part dels grups de discussió sobre com es desenvoluparan els projectes de l’Aliança Aurora en la docència, enviant un correu a vicerectorat@urv.cat.

No obstant això, les mobilitats internacionals no podran estar a l’abast dels 260.000 estudiants de les nou universitats de l’Aliança Aurora, per això s’estan buscant fórmules que permetin “aconseguir experiència internacional sense mobilitat física”, explica Jordi Duch, responsable de l’eix de món digital i ciutadania global del projecte a la URV. Entre d’altres, es crearà una plataforma de recursos educatius en obert i compartit per totes les universitats, amb un miler d’unitats d’aprenentatge.

Per a l’experiència internacional és indispensable conèixer les llengües dels països d’acollida, per això la xarxa es proposa que tots els estudiants sàpiguen com a mínim dues llengües europees, i es desenvoluparan jocs i aplicacions per millorar les competències lingüístiques.

Els estudiants també podran compartir serveis, és a dir, un estudiant de la URV podrà accedir als serveis d’altres universitats de l’aliança. Per això s’integraran sistemes d’informació que faran possible que amb el carnet de la universitat d’origen es pugui accedir als serveis de les universitats de destí.

Col·laboració en acadèmica

L’Aliança Aurora es proposa que hi hagi transferència entre la recerca i la docència. Per això es pretén que els investigadors i investigadores col·laborin en els quatre eixos en què treballa el consorci i que, com a mínim 180 participin en esdeveniments conjunts; 54 siguin ponents convidats en universitats de l’aliança, 72 puguin ser membres de tribunals de tesis doctorals.

Reducció de la petjada de carboni als campus

Les accions previstes també impliquen millores per als campus participants: “és una oportunitat per repensar-nos, que la comunitat universitària sigui més socialment compromesa i que els campus assoleixin la seva sostenibilitat en tots els eixos”, explica Susana Borràs, responsable de l’eix de sostenibilitat i canvi climàtic del projecte a la URV. Es tracta de millorar l’eficiència dels equipaments i reduir la petja de carboni fins arribar a zero compartint bones pràctiques entre totes les universitats.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*