04/06/2020

Els estudiants de la URV presenten Treballs de Fi de Grau i de Màster amb impacte social

Els projectes d'Aprenentatge Servei, que també es fan en assignatures, pràctiques externes i als programes de doctorat, combinen l'aprenentatge amb el servei a la comunitat

Laura Mora, estudiant del grau d'Educació Primària, durant una visita amb escolars al Centre d'Interpretació de la Jota a les Terres de l'Ebre, com a part del seu Treball de Fi de Grau a través del programa Aprenentatge Servei.

Als estudiants els ha arribat el moment de presentar el Treball de Fi de Grau i de Fi de Màster, un pas necessari per obtenir el títol pel qual han estudiat els darrers anys. Molts d’ells han volgut que el resultat d’aquests treballs sigui aplicable i respongui a una demanda social concreta. Per això, 32 dels projectes que s’estan a punt de defensar i 46 més que s’han fet en diferents assignatures al llarg del curs sorgeixen de les necessitats que tenien diferents entitats del territori que participen en el programa d’Aprenentatge Servei de la URV.

El catàleg de projectes per al curs 2020-21 ja està disponible al web del programa, que té per objectiu formar professionals socialment responsables. 35 entitats col·laboren amb la URV i ofereixen 103 projectes als estudiants i professorat de tots els àmbits de coneixement i nivells formatius. Les propostes, de fet, són útils tant per a assignatures, com per a TFG i TFM i per a tesis doctorals.

Marta Miró, estudiant del grau de Pedagogia, explica que haver fet el TFG a través de l’Aprenentatge Servei li ha generat “una gran curiositat i motivació” pel tema: el diagnòstic dels nens i nenes amb Altes Capacitats. L’Associació per les Altes Capaciats de Tarragona i Terres de l’Ebre veia necessari fer el diagnòstic el més aviat possible per adequar les intervencions a l’escola, per la qual cosa calen protocols que facilitin aquesta feina als docents. Marta Miró va proposar un protocol que adapta un test professional d’avaluació d’aptituds en infants amb un simulador que el fa més atractiu als alumnes que l’han de passar. Després d’haver fet aquest projecte, Miró veu necessari “donar visiblitat a les altes capacitats”.

El camp de la pedagogia també obre possibilitats en altres àmbits, com el cultural. Laura Mora, que és estudiant del grau d’Educació Primària, ha treballat amb el Centre d’Interpretació de la Jota de les Terres de l’Ebre, que ha revaloritzat aquesta dansa els últims anys. No obstant això, el centre tenia una mancança: no comptava amb material adaptat per a infants tot i que imparteix tallers a les escoles. Per això Laura Mora va adaptar els materials del centre per a l’alumnat de 5è de primària i va preparar activitats per combinar l’aprenentatge a l’escola amb visites didàctiques. L’adaptació dels continguts facilita l’aprenentatge sobre la jota, ja que “les valoracions dels infants i del professorat van posar de manifest que la metodologia adoptada va motivar-los a conèixer aquest element cultural”, conclou Laura Mora.

En un àmbit ben diferent van treballar Àngel Rojo i Ana Victoria Galan, tots dos estudiants del grau d’Infermeria. La Tutela, una fundació que tutela persones grans i discapacitats psíquics, va detectar carències en l’educació sexual i afectiva de les persones amb diversitat funcional que tenen sota la seva tutela. Per això la proposta dels dos estudiants va ser, d’una banda, analitzar les necessitats específiques de l’àmbit de la sexualitat, i, de l’altra, construir un instrument participatiu per a que les persones amb diversitat funcional tinguin una educació sexoafectiva adaptada al seu grau d’enteniment i comprensió. Aquest treball ha permès als estudiants d’infermeria “obrir el nostre ventall d’experiències alhora que satisfàs una necessitat social”, explica Àngel Rojo. Per això, Ana Victoria Galan veu l’aprenentatge servei com una eina que posa els estudiants al servei de la societat: “S’hauria d’aprofitar més perquè la societat es beneficiï de la nostra col·laboració”.

Print Friendly, PDF & Email