Diari digital de la URV -

Aquests estudiants de la URV han dissenyat una solució tecnològica per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual en situacions d’emergència, han avaluat l’impacte de la pandèmia sobre les persones que viuen al carrer i han ideat una eina per avaluar activitats inclusives en el lleure