16/10/2017

Gestió i Prestació de Serveis de Salut incorporarà nous estudiants en pràctiques en el seus centres

Aquesta empresa pública de salut i la URV han signat un nou conveni per facilitar aquestes noves pràctiques

D'esquerra a dreta el rector de la URV Josep Anton Ferré, i Roger Pla, president de l'empresa GiPSS.

El president de l’empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS), Roger Pla, i el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Anton Ferré, han signat un nou conveni per potenciar les pràctiques dels estudiants als  diferents  àmbits d’atenció de l’entitat sociosanitària. L’acord permetrà incorporar nous estudiants de l’àmbit no assistencial en pràctiques en els  seus centres.

Aquestes pràctiques a les empreses tenen com a finalitat aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, de manera que s’afavoreixi l’adquisició de competències que els preparin per exercir activitats professionals, els facilitin l’ocupabilitat i els fomentin la capacitat d’emprenedoria.

GiPSS desplega la seva activitat en l’àmbit de l’atenció sociosanitària. La seu de l’empresa es troba a l’Hospital Sociosanitari Francolí, un edifici ubicat dins el Parc Sanitari Joan XXIII de la ciutat de Tarragona i on concentra la seva activitat principal: un Hospital d’Atenció Sociosanitària, un Hospital de Dia, un Programa d’Atenció Domiciliària (PADES) per a la ciutat de Tarragona i un altre per al Tarragonès, una Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària de Cures Pal·liatives (UFISS) i una Unitat UFISS de Geriatria que dóna servei a l’Hospital Universitari Joan XXIII; així com el Servei d’Atenció Continuada (SAC ), un Programa de Neurorehabilitació, l’ Equip de Valoració de la Dependència per a la zona de Tarragona i  l’Equip de Valoració i Orientació de la Discapacitat, emmarcats dins la Llei de la Dependència del Departament de  Treball, Afers Socials i Famílies. GiPSS també compta amb un Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CAS) a la ciutat de Tarragona i diversos centres de Rehabilitació.

En l’acord s’estableix la utilització conjunta de tota aquesta estructura en la docència de grau i postgrau dels futurs professionals, per complir les disposicions legals de l’àmbit de formació. Queden excloses  d’aquest conveni les pràctiques curriculars dels ensenyaments de ciències de la salut, que es regulen per una conveni anterior signat per ambdues institucions.

L’objectiu del nou conveni, d’una duració de quatre anys, és utilitzar al màxim els serveis hospitalaris sociosanitaris, els d’atenció ambulatòria i els recursos humans i materials, en la docència universitària dels diversos ensenyaments universitaris, per afavorir-ne l’actualització i la millora continua de la qualitat. Així, cada any es formen i hi fan pràctiques més d’un centenar d’estudiants de Medicina, Fisioteràpia, Nutrició Humana i Dietètica i Infermeria de la URV. Ara se’n podran beneficiar també els de l’àmbit no assistencial.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*