02/02/2024

La URV participa en una iniciativa europea per produir combustibles basats en microalgues per al transport aeri i marítim

El projecte COCPIT, que integra totes les fases del procés de producció en una cadena de valor circular i innovadora, ajudarà a assolir els objectius de descarbonització de la Unió Europea

El transport representa el 25% del total d’emissions d’efecte hivernacle de la Unió Europea, i l’aeri i el marítim són els sectors més difícils de descarbonitzar pels seus elevats requeriments energètics i la forta dependència dels combustibles fòssils. En aquest context, en què la UE s’ha fixat objectius de reducció de la petjada mediambiental del transport, entra en joc el projecte europeu COCPIT, que compta amb la participació d’investigadors i investigadores del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili. Aquest projecte ajudarà en l’assoliment dels propòsits mediambientals contribuint al desenvolupament a gran escala de combustibles basats en microalgues, des de la fabricació fins a la comercialització, integrant una cadena de valor circular, innovadora i completa.

El projecte COCPIT té com a eix central la innovació en totes les etapes del procés productiu. Per exemple, l’etapa del cultiu de la soca de microalgues es durà a terme en un reactor de pel·lícula fina per intensificar l’activitat fotosintètica de les microalgues, i a més a més el reactor es cobrirà amb una placa fotovoltaica semitransparent per així produir energia elèctrica de forma simultània. En l’etapa de transformació de la biomassa de microalgues en biocombustibles, s’utilitzaran líquids iònics per extreure els lípids i les proteïnes i fer el procés més assequible, eficient i ecològic. Precisament, l’equip investigador del grup PISET (Process Intensification, Simulation and Environmental Technology) de la URV, format per Esther Torrens, Denisse Rivas, Jacky Cheikhwafa, Alba Zurita i Christophe Bengoa, és el responsable d’aquesta part del procés i el seu escalat. El projecte també adoptarà enfocaments i tècniques destinats al refinat del biocrú resultant per reduir el seu contingut de nitrogen i que encaixi dins els estàndards de sostenibilitat internacionals.

Foto des participants en el projecte COCPIT.

La circularitat és clau en aquest projecte, motiu pel qual s’integren els diversos fluxos d’energia i de subproductes del procés dins la cadena de valor. En aquest sentit, l’hidrogen generat s’emprarà en el refinat del combustible, els panells fotovoltaics permetran l’abastiment energètic de la pròpia instal·lació de producció de microalgues, i els residus del procés seran transformats en energia en les immediacions de l’espai productiu per estimular les simbiosis industrials.

Però el projecte COCPIT (Scalable solutions optimisation and decision tool creation for low impact SAF production chain from a iIpidrich microalgae strain), finançat per la Unió Europea i que compta amb la participació d’onze institucions industrials i de recerca de sis països europeus, va més enllà i també inclou l’etapa comercial, amb el desenvolupament d’una eina de decisió basada en indicadors econòmics, socials i ambientals, que permetrà l’anàlisi de diversos escenaris prospectius, la comparació de tecnologies i la identificació de les vies de conversió més sostenibles. A més, COCPIT treballarà per a la centralització de les innovacions en combustibles de transport sostenible, oferint un mercat integral on l’eina de decisió i una sèrie de solucions tecnològiques estaran al servei dels inversors, ajudant-los a triar la millor solució per al seu projecte de combustibles basats en microalgues.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*