23/11/2022

La intenció d’emprendre dels estudiants de la URV creix després de passar per la Universitat

Valoren per sobre de la mitjana estatal els serveis de suport i assessoria als emprenedors però assisteixen a menys formació en emprenedoria

Sessió per a estudiants del Màster en Emprenedoria i Innovació i del curs Eines per emprendre.

Una enquesta feta a 1.441 estudiants de grau, màster i doctorat de la URV fa una radiografia sobre la seva intenció i activitats emprenedores. Les dades formen part del projecte GUESS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey), una recerca col·laborativa amb més de 3.000 universitats, de la qual la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial i la Càtedra d’Emprenedoria i Creació d’Empreses de la URV han fet l’explotació de les dades referents a la Universitat.

Dels estudiants de la URV en destaca que la seva intenció d’emprendre creix del 9 al 20% cinc anys després d’haver acabat els estudis. És a dir, tenen voluntat d’emprendre però no a curt termini. Els autors de l’estudi, Mercedes Teruel i Xavier Càmara, apunten que, en termes generals, els estudiants de la URV tenen una menor intenció emprenedora que la mitjana dels enquestats a les universitats de l’Estat. Aquest fet, argumenten, pot explicar-se per dos biaixos en la mostra: a la URV s’ha produït una major participació en l’enquesta dels estudiants de doctorat -que s’encaminen al món acadèmic- (el 8,05% ho són respecte de la mitjana espanyola del 3,96%), i un punt percentual més de dones que la mitjana espanyola, que tenen menor propensió a ser emprenedores. Per contra, en l’anàlisi d’emprenedors naixents, s’observa que a la URV hi ha més dones que han decidit posar en marxa la seva pròpia empresa que a la resta d’universitats espanyoles.

Un moment de la Jornada Guesss a la Facultat d’Economia i Empresa, on s’hi ha presentat l’informe i diversos emprenedors han participant en la taula d’experiències.

Dels emprenedors actius a la URV, el 37% van crear la seva empresa després de l’any 2020, però la majoria d’enquestats no volen que aquesta sigui la seva ocupació principal després de graduar-se. En molts casos es tracta d’estudiants que han creat l’empresa recentment i volen continuar formant-se, expliquen els investigadors dels departaments de Gestió d’Empreses i d’Economia.

Bona valoració dels serveis de suport a l’emprenedoria

Una altra de les conclusions de l’estudi a tenir en compte és la valoració dels estudiants emprenedors sobre la formació i els serveis d’emprenedoria de la Universitat: hi ha mancances en la formació en aquest àmbit però els serveis rebuts són bons. Així, els estudiants tenen una percepció inferior en els coneixements oferts en emprenedoria per la URV que les altres universitats a la vegada que assisteixen a menys cursos d’emprenedoria que els estudiants de la resta d’Espanya (el 66% no ha assistit a cap curs d’emprenedoria i a Espanya és el 57,27%).

Sessió per a estudiants del Màster en Emprenedoria i Innovació i del curs Eines per emprendre sobre l’empresa Freshly Cosmetics, impulsada per exestudiants de la URV.

En canvi valoren més positivament que a la resta d’universitats el suport i l’assessoria que la URV ofereix als emprenedors, que es vehicula a través de la Càtedra d’Emprenedoria i Creació d’Empreses, mentre que la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial fomenta el coneixement sobre el sistema territorial d’innovació. A més a més, s’ofereix el Màster universitari en Emprenedoria i Innovació i des del curs 2019-20 s’imparteix l’assignatura “Eines per emprendre” als estudiants dels graus d’enginyeria i ciències experimentals.

Xavier Càmara i Mercedes Teruel han presentat l’Informe Guesss URV 2021. L’esperit emprenedor dels estudiants universitaris en una jornada a la Facultat d’Economia i Empresa en la qual han participat també exestudiants fundadors d’empreses com Makacu i Viagedia per explicar la seva experiència.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*