22/02/2021

Investiguen l’experiència del joc com a mètode educatiu per incrementar la motivació dels estudiants

Una recerca del Departament d'Estudis de Comunicació de la URV conclou que la utilització de jocs a l'aula permet crear noves oportunitats professionals i recrear situacions laborals reals

Alumnes d'Història de la Comunicació de la URV jugant amb el seu propi Timeline dissenyat per ells sobre el temari de l'assignatura.

Segons la recerca dels investigadors i investigadores de la URV Juan Luís Gonzalo, Anna Sendra, Natàlia Lozano i Jordi Prades, utilitzar l’experiència de joc com a eina educativa pot incrementar significativament la motivació i la implicació dels estudiants.  Així mateix, el resultat de l’estudi assenyala la necessitat d’estudiar com impacta l’ús d’aquesta eina en els professors i, també, la seva utilitat a llarga durada.

Aquesta recerca va implicar a més de 850 estudiants de la URV, d’aquests, el 94,2% afirmen que es van sentir motivats per les activitats dutes a terme; el 84,4% que s’haurien de jugar jocs a les universitats; i el 78,2% consideren que no disminueixen la reputació de la institució. Tanmateix, només 6 de cada 10 estudiants consideren que aquest recurs es pot utilitzar com a suport habitual a les classes. Tots els estudiants van participar en activitats docents gamificades, scape rooms i/o activitats d’aprenentatge basat en el joc.

Els resultats de la recerca també assenyalen que aquesta eina educativa permet als estudiants recrear situacions laborals reals i pot arribar a generar noves oportunitats professionals. D’aquesta manera se’ls ajuda a identificar les dinàmiques i les dificultats del seu futur ambient de treball i, a més, es promou el seu pensament crític.

El mètode utilitzat a la investigació va combinar l’observació participativa a través de fotografies i notes dels investigadors; qüestionaris tant quantitatius com qualitatius per avaluar l’acceptació d’aquest tipus d’activitat i els beneficis que aporta als alumnes; i, finalment, sessions de joc on es va adaptar el pla d’estudis i es va perseguir l’assoliment d’objectius com ara desenvolupar el treball en equip. En aquestes sessions, l’experiència de joc es va fer servir en forma de jocs de taula, scape rooms educatius i de jocs de rol.

Alumnes dels graus de Biotecnologia, Enginyeria Informàtica i Biotecnologia, i Biotecnologia i Bioquímica, i Biologia Molecular a la sessió sobre socialització de la ciència.

La intervenció va implicar estudiants de la Facultat de Lletres (Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions públiques) i de la Facultat de Química i Enologia (Biotecnologia, Bioquímica i Biologia Molecular; el doble grau d’Enginyeria informàtica i Biotecnologia; i el doble grau en Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular). Totes les sessions van incloure almenys un dels investigadors com a docent i l’edat dels estudiants participants estava compresa entre els 18 i els 32 anys.

L’article que s’ha publicat fruit de l’estudi també planteja algunes qüestions que caldria investigar per comprovar si aquesta eina pot utilitzar-se com a solució als problemes que planteja l’ensenyament tradicional: la baixa motivació i la poca implicació per part dels estudiants a les classes.

Els autors a un taller sobre aprenentatge basat en jocs i ciència al Campus Gutenberg de Fundació La Caixa (d’esquerra a dreta: Jordi Prades, Anna Sendra, Jan Gonzalo i Natàlia Lozano).

D’altra banda, l’estudi suggereix que el joc funciona com a activitat puntual, però també afirma que escasseja la recerca dedicada a investigar si poden aplicar-se com a mètode habitual. Per això caldria aprofundir en com afectaria l’adaptació d’aquest nou mètode a les pràctiques habituals dels professors. Tal com asseguren els investigadors en aquest article, l’edat mitjana dels professors d’universitat s’aproxima als 47 anys i consideren que l’aplicació d’aquest mètode es trobaria amb obstacles, com ara la manca d’habilitat, la resistència al canvi o barreres organitzatives. Per tant, s’haurien de conèixer quins factors podrien afavorir l’acceptació d’aquest mètode alternatiu.

Referpencia bibliogràfica: Sendra, A., Lozano-Monterrubio, N., Prades-Tena, J., & Gonzalo-Iglesia, J. L. (2021). Developing a Gameful Approach as a Tool for Innovation and Teaching Quality in Higher Education. International Journal of Game-Based Learning (IJGBL), 11(1), 53-66. doi:10.4018/IJGBL.2021010104

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*