21/05/2014

‘Job In’: l’eina que prediu els candidats més adients per un lloc de treball

L'aplicació l'ha desenvolupat el grup de recerca METODOLO, del Departament de Psicologia de la URV, i està pensada per a les empreses del sector hoteler i hostaler

L'aplicació va més enllà de les eines clàssiques, com el currículum o l'entrevista personal.

Una aplicació web desenvolupada al Departament de Psicologia de la URV facilita els processos de reclutament i preselecció de personal en empreses del sector hoteler i hostaler. Es tracta de Job In, una eina que selecciona de forma automàtica els millors candidats en base a un seguit de preguntes relacionades amb les actituds i habilitats que calen per fer una feina de qualitat. Tot el procés es fa de forma on-line, cosa que simplifica la tasca tant dels candidats com de les empreses. Segons els seus creadors, gràcies a Job In el reclutament i preselecció de personal per a llocs operatius del sector hoteler serà més fiable i més barat que amb les eines actuals.

Trobar la persona ideal per un lloc de treball no és fàcil, però les eines adequades poden simplificar molt aquest procés. Job In neix precisament amb aquest objectiu: utilitzar mètodes i eines d’avaluació de la psicologia, conjuntament amb processos informàtics, per simplificar, millorar i optimitzar la selecció de personal en les empreses del sector serveis. És fruït d’una investigació del grup METODOLO, del Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC), liderada pel doctor Jordi Tous, del Departament de Psicologia de la URV. En el desenvolupament informàtic ha col·laborat W3IS2, empresa derivada de la Universitat.

Job In valora els candidats pels diversos perfils professionals i preselecciona aquells que són més adequats per a cada lloc de treball. L’aplicació va més enllà del currículum o l’entrevista personal, i analitza les habilitats, les competències personals i els perfils dels llocs. “No hi ha cap eina al mercat que tingui les funcions que té Job In, explica Jordi Tous. “N’hi ha moltes que faciliten la captació de currículums i la difusió d’ofertes de places vacants de les empreses a través de la xarxa, però cap d’elles permet gestionar i triar entre els candidats, que és el que oferim nosaltres”.

Preguntes rellevants a un qüestionari propi

Job In parteix d’un qüestionari que el propi grup ha dissenyat. Incorpora preguntes sobre el caràcter del candidat (responsabilitat, sinceritat…), sobre les competències relacionades amb el lloc de treball (atenció al client, treball en equip, resolució de problemes…) i sobre trets demogràfics i motivacionals (motivació en treballs anteriors, experiència…). També incorpora preguntes filtre, per determinar la sinceritat del candidat en les respostes.

L’aplicació es basa en les tècniques de l’entrevista conductual i en el mètode d’incidents crítics. Això vol dir que l’enquesta “segueix un guió pautat, cercant en els candidats indicis de conductes semblants a les que desenvolupen els treballadors experts”, explica el doctor Tous. El grup ha pres com a referència diferents enquestes, entrevistes prèvies i test aplicats a mostres de treballadors del sector, i ha fet un buidatge de les preguntes més rellevants, és a dir, “aquelles on la resposta diferencia els treballadors més adients per ocupar cada lloc”.

L’experiència de 12 anys del grup en aquest camp els ha permès utilitzar la informació recollida en treballs anteriors per validar l’eina. Per fer-ho, han utilitzat una àmplia mostra de persones que han treballat al sector hoteler, s’han format per treballar-hi o hi ha buscat feina en els darrers anys. “Els resultats obtinguts no només demostren que tenim una eina fiable i vàlida”, explica Jordi Tous, “sinó que és l’eina més adaptada al sector  que podem trobar en l’actualitat”.

Jordi Tous, investigador de la URV, durant la presentació de l'eina a Reus el passat 15 de maig.
Jordi Tous, investigador de la URV, durant la presentació de l’eina a Reus el passat 15 de maig.
Una necessitat de les empreses hoteleres

Un dels principals problemes que tenen les empreses hoteleres i hostaleres és la dificultat per trobar els treballadors adequats, cosa que comporta una alta rotació del personal. “Això succeeix, en part, perquè el nivell del lloc de treball es considera baix i els sous són discrets”, explica Tous. “Podem contribuir significativament a millorar la cerca i preselecció de candidats en les empreses del sector serveis, millorant la qualitat del procés i abaratint-ne els costos”, conclou.

L’eina es va presentar a Reus el passat 15 de maig, en el marc d’unes jornades organitzades pel Parc Científic i Tecnològic (PCT) de Turisme i Oci i Activa Mútua 2008, on va tindre “molt bona rebuda”, opina Tous. Ara, el grup es troba en la darrera etapa del procés, que és la de difondre i comercialitzar Job In. En aquest sentit, el seu treball comença a donar fruits: l’Escola d’Hoteleria de Cambrils ja l’ha implementat; i recentment s’ha tancat un acord amb l’organització dels Jocs del Mediterrani 2017, pel qual s’utilitzarà una adaptació de Job In per fer la classificació dels voluntaris. L’eina està pensada pel sector hoteler i hostaler, però també es pot utilitzar a altres tipus d’empreses de serveis o administracions públiques, ja que se’n poden adequar les competències a perfils diferents. Properament es presentarà a altres indrets de la costa catalana, valenciana i andalusa.

El problema de la selecció a partir de currículums

La selecció de personal s’ha basat tradicionalment en la recepció de currículums i la tria d’aquells més apropiats en funció de criteris com l’experiència a llocs similars, la bona impressió o la motivació demostrada en una entrevista personal. Aquest és un sistema esbiaixat, que no té en compte aspectes directament relacionats amb el lloc de treball, com la capacitat de treball en equip o la orientació al client. A més, la quantitat de currículums rebuda supera habitualment la demanda real de llocs de treball, cosa que implica haver de llegir i classificar molta informació. Treballar amb aquest sistema suposa una gran dedicació de temps, i l’acumulació de currículums de candidats que no s’ajusten a cap dels perfils del sector.

El grup de Jordi Tous va identificar quatre factors clau per agilitzar els processos de recursos humans: la captació i reclutament, l’ajust dels candidats als perfils, la gestió fàcil i ràpida de la informació, i la millora continuada de la qualitat del producte final. L’eina Job In és la culminació de diferents recerques en aquest àmbits; posteriorment, aquesta eina es va codificar informàticament, fins a obtenir el resultat final en forma d’aplicació web. “Aquesta és una necessitat que teníem detectada en les empreses, i l’eina que hem desenvolupat els pot ser de gran valor”, explica Tous. “El cost inicial i els problemes derivats del seu ús són molt reduïts, i en un parell d’any podríem trobar-la en moltes més empreses”.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*