11/02/2015

La Colla Vella dels Xiquets de Valls i la URV col·laboren en matèria de recerca castellera

La Colla Vella dels Xiquets de Valls i la URV col·laboren en matèria de recerca històrica castellera. El dimarts, 10 de febrer s'ha signat un conveni de col·laboració, que permetrà continuar amb la recerca iniciada pel investigador Àlex Cervelló sobre els Xiquets de Valls durant el primer franquisme

L’acte de signatura ha tingut lloc a la seu de la Colla a Valls i hi han intervingut el rector de la URV Josep Antón Ferré, el president de la Colla Vella Joan Ibarra i l’investigador, Àlex Cervelló.

El Conveni te un doble propòsit. D’una banda, tant la URV com el Dr.Alex Cervelló cedeixen en exclusiva  a la Colla Vella els drets d’explotació i edició sobre la tesi doctoral titulada “Els Xiquets de Valls durant el primer franquisme” elaborada per l’investigador, i dirigida pel catedràtic de la URV Josep Sànchez Cervelló. D’altra banda, el conveni contempla els conceptes marc, amb els quals les dues institucions i l’investigador podran seguir col·laborant per la continuació dels treballs de recerca històrica dels Xiquets de Valls des dels inicis fins l’actualitat.

La tesi tracta, en sentit ampli, la història dels Xiquets de Valls, relatant els esdeveniments que van protagonitzar durant aquest període, la Colla Vella i també les altres colles vallenques com la colla Xiquets de Valls (“la barreja” o “colla unificada”) i la colla “Muixerra”,que més tard van desaparèixer. Tot això s’analitza des de diverses perspectives: la de les colles, la dels castellers que en formaren part, i la dels fets històrics i socials que en el marc del règim franquista condicionaren aquesta realitat.

Aquesta tesi, que properament serà editada per la Colla Vella en forma de llibre constitueix, tal com ja s’ha mencionat, la primera fase d’un ambiciós projecte que properament i de forma successiva anirà explorant tota la història dels Xiquets de Valls, investigant detalladament els seu origen i esdevenir.

D’aquesta manera la Colla Vella assoleix la seva aspiració de liderar i promoure l’estudi, la investigació i els treballs de documentació històrica dels Xiquets de Valls en general, i de la Colla Vella en particular.

La participació de la URV i d’un investigador que ha cursat els estudis de doctorat en aquesta universitat garanteix la qualitat, el rigor científic i la professionalitat. Cal destacar el recolzament i implicació de l’empresa xinesa Antex, seu de la Colla Xiquets de Hangzhou, que ajuda a fer viable la realització i progrés dels estudis.

La història dels castells i de la Colla Vella es, després dels propis castells, un dels aspectes que desperta més interès, curiositat, passió i de vegades controvèrsies. Conèixer la història i els orígens és quelcom essencial en qualsevol àmbit social o cultural. En el cas dels castells i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, aquest coneixement encara és més rellevant. I ho és perquè, en el fons, s’està explorant l’origen –a Valls- d’una tradició absolutament singular, i junt amb aquest origen s’escruta el paper i el protagonisme que la Colla hi ha tingut des del primer dia, fa més de dos-cents anys.

Aquesta història, fins al moment, ha estat bàsicament abordada des de les fonts de la tradició oral, i des de bibliografia o estudis precedents que l’han tractat parcialment. Sense restar cap mena de mèrit als treballs ja fets i publicats, és evident doncs que calia prendre la iniciativa per iniciar un nou projecte de recerca global i amb totes les garanties acadèmiques que pot proporcionar la participació d’estudiosos o professionals d’una institució de prestigi com la Universitat, i en aquest cas la URV com a universitat pública més arrelada al territori amb més tradició castellera. L’evidència que calia prendre aquesta iniciativa encara es més patent quan s’adverteix, ocasionalment, la publicació d’estudis justament mancats d’objectivitat, de rigor científic i de base documental sòlida.

En aquesta línia, des de fa gairebé quatre anys un reduït grup de treball de la Colla Vella va iniciar els plantejaments perquè aquest projecte es pogués dur a terme. Més tard, un estudiant de doctorat de la URV es va adreçar a la Colla per demanar algunes informacions i contactes que li permetessin avançar en el seu projecte de recerca sobre la història dels Xiquets de Valls durant el franquisme. Fruït de l’excel·lent treball realitzat per Àlex Cervelló, n’ha acabat resultant la tesi doctoral, “Els Xiquets de Valls durant el primer franquisme (1939-1960)”, que va ser qualificada pel tribunal amb “cum laude”.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*