09/09/2015

La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles aprova mesures d’ajuda als refugiats

L'assemblea general de la CRUE, reunida dilluns 7 de setembre a Madrid, ha acordat mesures a aplicar a les universitats per ajudar els estudiants i professors refugiats que arribin al país, i també a tot el col·lectiu de refugiats

El document aprovat diu textualment: “Las universidades españolas no pueden permanecer indiferentes ante el drama de los refugiados al que asistimos en los últimos meses. Por ello, las universidades españolas reunidas en Asamblea General de CRUE el 7 de septiembre de 2015, y sin perjuicio de las actuaciones individuales que cada una adopte, acuerdan:

1.- Facilitar el acceso a estudiantes refugiados que sean estudiantes universitarios en su país de origen. 2.- Facilitar la colaboración con las universidades españolas de los refugiados que sean profesores universitarios en su país de origen. 3.- Promover acciones de voluntariado entre los estudiantes, en colaboración con otras administraciones y agentes, especialmente en aquellas disciplinas más directamente relacionadas con este drama social”.

Print Friendly, PDF & Email

1 comentari

  1. Liz Russell |

    Enhorabona per aquesta iniciativa. És un programa d’ajuda que fa temps s’hauria d’haver engegat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*