25/11/2022

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut crea un Consell d’Igualtat per prevenir la violència masclista

L’objectiu és prevenir la violència masclista i la discriminació a la Facultat, sensibilitzar la comunitat i fomentar la perspectiva de gènere en la docència i en la investigació

Membres del Consell d'Igualtat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. D’esquerra a dreta: Lourdes Martorell, Marta Balanyà, Neus Garcia, Michelle Murphy, Alba Pont, Fàtima Sabench, Paulina Leszczynska, Isabel Salvat, Marçal Salvadó, i Joan Carles Vallvé.

Aquest curs 2022-23 s’ha constituït el Consell d’Igualtat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (FMCS) de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Els objectius d’aquest consell són treballar, a partir del Pla d’Igualtat de la URV, en la prevenció de la violència masclista i de discriminació, en l’atenció a persones que hagin pogut ser víctimes d’aquestes actuacions a partir de la creació d’un punt de contacte (responsable.igualtat.fmcs@urv.cat) per recollir incidents i gestionar la possible solució. A més a més, també es pretén sensibilitzar la comunitat universitària i fomentar la inclusió de la perspectiva de gènere a la docència i a la investigació. 

La URV ja té un protocol d’actuació quan es denuncia un cas de violència o discriminació, però moltes vegades les persones afectades no volen formalitzar una denúncia. Per aquest motiu, aquest consell té com a primer objectiu recollir les possibles queixes en aquest àmbit a partir del punt de contacte i treballar en l’elaboració d’un Protocol d’actuació per buscar la manera de gestionar-ne la millor solució. 

La responsable del Consell d’Igualtat de la FMCS és la professora Michelle Murphy i en formen part 5 membres que són personal docent i investigador (PDI), un membre que és personal d’administració i serveis (PAS), una investigadora predoctoral i dues estudiants de grau, una de medicina i una altra de nutrició. 

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*