21/03/2024

La microbiota intestinal, clau en els beneficis cardiovasculars derivats de la dieta mediterrània i l’exercici físic

Un estudi de la URV-IISPV-CIBERObn fa avenços en la comprensió de com els canvis en l’estil de vida poden influir en la salut cardiovascular

Imatge creada mitjançant intel·ligència artificial

Seguir una dieta mediterrània baixa en calories acompanyada d’activitat física té beneficis cardiovasculars àmpliament demostrats. Ara, un estudi liderat per la Universitat Rovira i Virgili ha trobat que la flora intestinal té un paper clau en aquests beneficis. Segons l’estudi, publicat a The American Journal of Clinical Nutrition, aquests canvis en l’estil de vida poden influir modulant la composició bacteriana del còlon i dels metabòlits que s’hi produeixen. L’article representa un avenç significatiu en la comprensió de com els canvis en l’estil de vida poden influir en la salut cardiovascular i obre nous desafiaments de recerca per prevenir les malalties cardiovasculars, principal causa de mort dels països desenvolupats.

La investigació es va basar en comparar l’eficàcia de dues intervencions sobre l’estil de vida en 400 participants de l’estudi PREDIMED-Plus: la pèrdua de pes mitjançant dieta mediterrània hipocalòrica i la promoció de l’activitat física i la dieta mediterrània sense l’objectiu de perdre pes. A aquests participants se’ls van recopilar, a l’inici de l’estudi i després d’un any de seguiment, dades sobre la dieta i l’estil de vida, diferents factors de risc cardiovascular (pes, pressió arterial, marcadors de l’estat glucídic…) i mostres de femta.

Els resultats van revelar que el primer grup va experimentar una pèrdua de pes significativa i millores en diversos factors de risc cardiovascular en comparació amb el segon. Aplicant les ciències òmiques i tècniques avançades de bioinformàtica, es van identificar canvis en el metaboloma (el conjunt dels metabòlits, que són petites molècules) en la femta i la microbiota intestinal (el conjunt dels bacteris) associats amb la intervenció, incloent-hi efectes en metabòlits relacionats amb àcids biliars, diferents lipíds, nucleòtids i metabòlits del cicle de Krebs, clau per a l’equilibri de tots els sistemes de l’organisme. Aquests canvis de la microbiota intestinal i el metaboloma es van relacionar amb els canvis observats en el pes corporal i diferents factors de risc cardiovascular.

Fotografia de conjunt de tots els investigadors de l’estudi

“La dieta mediterrània amb reducció de calòrica i l’activitat física pot tenir efectes beneficiosos en la salut cardiovascular en modular la microbiota intestinal i el metabolisme que succeeix a nivell intestinal”, asseguren els investigadors. A més, proporciona noves perspectives sobre els possibles mecanismes que expliquen els beneficis per a la salut de la dieta mediterrània i l’activitat física i destaca la importància d’aquestes intervencions en la prevenció i el tractament de la malaltia cardiovascular. Segons Jordi Salas-Salvadó, coordinador de la Unitat de Nutrició Humana de la URV, “l’estudi obre portes per a l’establiment de noves estratègies encaminades a modificar la flora intestinal i el seu metabolisme amb la finalitat de mitigar les alteracions metabòliques de persones amb alt risc cardiovascular”.

Realitzat pels investigadors Alessandro Atzeni i Jesús Francisco García-Gavilán, del grup d’Alimentació, Nutrició, Desenvolupament i Salut Mental (ANUT-DSM) del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili, l’estudi forma part d’un projecte de recerca dels Nationals Institutes of Health dels Estats Units -juntament amb investigadors de la Harvard University i la Universitat de Navarra-, liderat per Jordi Salas-Salvadó. Salas, García-Gavilán i Atzeni també estan afiliats a l’Institut d’Investigacions Sanitàries Pere Virgili i al Centro de Investigación Biomédica en Red de l’Institut Carlos III (CIBERObn).

Jesús F García-Gavilán, Alessandro Atzeni, Nancy Babio, Liming Liang, Clara Belzer, Jesús Vioque, Dolores Corella, Montserrat Fitó, Josep Vidal, Isabel Moreno-Indias, Laura Torres-Collado, Oscar Coltell, Estefanía Toledo, Clary Clish, Javier Hernando, Huan Yun, Adrián Hernández-Cacho, Sarah Jeanfavre, Courtney Dennis, Ana M. Gómez-Pérez, Maria Angeles Martínez, Miguel Ruiz-Canela, Francisco J. Tinahones, Frank B. Hu, Jordi Salas-Salvadó, Effect of 1-year lifestyle intervention with energy-reduced Mediterranean diet and physical activity promotion on the gut metabolome and microbiota: a randomized clinical trial, The American Journal of Clinical Nutrition, 2024. https://doi.org/10.1016/j.ajcnut.2024.02.021.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*