17/11/2017

La productivitat intel·lectual i tecnològica afavoreix la creació de noves empreses

L'informe "El rol de la creativitat en la creació d'empreses a Catalunya" de la Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial analitza com la creativitat afavoreix el creixement econòmic

L'estudi destaca la importància de la creativitat en la difusió d'idees i creació de nous projectes.

La Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial va presentar l’informe “El rol de la creativitat en la creació d’empreses a Catalunya”, en el que conclou que la productivitat intel·lectual i tecnològica afavoreix la creació de noves empreses. Parteix de la consideració d’estudis anteriors que apunten que l’emprenedoria és una forma de creativitat perquè permet crear i difondre noves idees i projectes que són únics i útils. D’aquí que la concentració de persones bohèmies en un municipi creï un entorn atractiu per altres agents creatius.

L’estudi elaborat per Eva Coll-Martínez, del Departament d’Economia, té dos objectius: abordar els mecanismes pels quals la creativitat afavoreix la difusió de coneixement i innovació i contribueix al creixement i competitivitat de les regions, i analitzar el paper de la creativitat, la diversitat i la innovació en la creació d’empreses als municipis de Catalunya.

Per respondre’ls analitza com es distribueixen les empreses de nova creació a Catalunya durant el període 2002-2007, un total de 7.895, i les relaciona amb la distribució de la població bohèmia i de població estrangera. S’observa que la població bohèmia té preferència per localitzar-se en els municipis més rellevants del territori perquè hi poden trobar els factors que afavoreixen la seva creativitat. Així, a més de Barcelona i municipis propers, destaquen les capitals de província. Pel que fa a la població estrangera es concentra més al litoral, especialment al de Girona.

Per últim relaciona la distribució de les empreses de nova creació amb el nombre de patents registrades per municipi, la major concentració de les quals estan a Barcelona i al voltant dels centres universitaris i tecnològics. En aquest sentit, l’informe conclou que la productivitat intel·lectual i tecnològica, en termes de patents, afavoreix la creació de noves empreses als municipis propers a centres tecnològics i científics.

L’estudi arriba a dues conclusions més: d’una banda, la importància de la creativitat en la difusió d’idees i creació de nous projectes; i, de l’altra, que la diversitat cultural no és rellevant per a les noves empreses a l’hora de decidir la seva localització.

“El rol de la creativitat en la creació d’empreses a Catalunya” es va presentar el 3 de novembre a la Facultat d’Economia i Empresa en una jornada que va comptar amb la conferència de l’escenògraf, dramaturg i productor audiovisual Ignasi Castellà “El museu casteller de Valls: un exemple local de com la creativitat dóna valor afegit”, que va guanyar el concurs d’idees per fer el projecte museístic.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*