28/06/2022

La URV col·labora en un projecte per millorar el rendiment acadèmic i el benestar emocional dels menors no acompanyats

Joves de centres de primera acollida de la demarcació visiten els laboratoris de la Universitat i participen en actuacions educatives d’èxit. El projecte europeu REFUGE-ED, liderat per la UAB, compta amb la col·laboració del grup de recerca MEDIS de la URV

Des del 2015 Europa viu la major crisi de persones refugiades des de la Segona Guerra Mundial. Moltes de les persones refugiades que arriben a Europa són nens i nenes i menors no acompanyats. Els menors que realitzen un trajecte migratori no acompanyats, han patit la separació dels éssers estimats, condicions de vida molt precàries i, molt sovint, exposició a la violència. Garantir que els infants i els i les joves tinguin accés a una educació de qualitat i un entorn d’aprenentatge protector és clau per restaurar la seva seguretat emocional i la seva sensació de pertinença.

Els sistemes educatius i serveis d’acollida d’Europa sovint no disposen de les eines necessàries per afrontar els reptes socials, emocionals i educatius amb què solen trobar-se els nens i nenes refugiats i els menors no acompanyats. Finançat per la Unió Europea, el projecte REFUGE-ED: Effective practices in education, mental health and psychosocial support for the integration of refugee children, liderat per Teresa Sordé professora de la Universitat Autònoma de Barcelona,  té com a objectiu superar alguns d’aquests reptes, fomentant entorns d’aprenentatge socialment inclusius i de suport per als infants i joves refugiats, els menors no acompanyats i les comunitats d’acollida. Per fer-ho, el projecte REFUGE-ED treballa amb un enfocament basat en l’evidència, identificant pràctiques d’èxit en educació i salut mental i suport psicosocial que han demostrat un impacte social positiu. Pràctiques que no requereixen d’una gran inversió econòmica i de recursos sinó de integrar un enfocament inclusiu i basat en l’evidència científica en la metodologia educativa.

Un total de 46 centres i entorns escolars, centres d’acollida, recepció i identificació i centres d’atenció residencial institucionalitzada a Espanya, Itàlia, Grècia, Irlanda, Suècia i Bulgària implementaran aquestes pràctiques d’èxit. L’equip de la UAB treballa amb 13 centres a diferents Comunitats Autònomes dels quals tres són centres de primera acollida per a menors no-acompanyats ubicats a la província de Tarragona.

Un d’aquests tres centres, el Servei de Protecció d’Emergència El Pla, després d’un procés de detecció de necessitats mitjançant entrevistes als nois i als educadors/es del centre, posteriorment unes assemblees de retorn de les necessitats detectades i una formació en Actuacions Educatives d’Èxit, van iniciar la implementació d’aquestes a la Universitat Rovira i Virgili. Amb la col·laboració de les investigadores Carme Garcia i Regina Gairal del grup MEDIS (Metodologia de la Recerca Educativa amb Impacte Social), l’equip de professionals i tots els nois del centre es van desplaçar fins la universitat Rovira i Virgili per tal de realitzar la primera Tertúlia Literària Dialògica que havien preparat del llibre l’Odissea. En finalitzar la tertúlia van tenir la possibilitat de visitar els laboratoris del departament d’Enginyeria Química de la mà del catedràtic Laureano Jiménez i amb el suport d’Ángel Ramírez, tècnic de laboratori, els participants van realitzar uns experiments a la universitat.

Els centres de primera acollida, com és el cas del Pla, són els primers espais de contacte amb la societat d’acollida de molts dels menors que fan el trajecte migratori sols, sent per tant espais claus en la seva integració i en les seves expectatives i trajectòries futures. En aquests centres, la centralitat de la recerca educativa ha estat menor i, en conseqüència, presenten reptes alhora que moltes potencialitats per al projecte i per la millora del desenvolupament acadèmic, el benestar i el sentiment de pertinença d’aquests menors.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*