26/04/2018

La URV destinarà el romanent 2017 a infraestructures, equipament docent i beques

El Consell de Govern ha aprovat avui el destí del romanent genèric de l'any passat. A la sessió s'ha presentat també l'Informe Eficàcia i eficiència en l'ús dels recursos

El Consell de Govern s’ha reunit avui en sessió ordinària, al Rectorat, on s’ha presentat la Memòria Econòmica de l’any 2017, que inclou la liquidació del pressupost d’aquest exercici. La suma de majors ingressos sobre el previstos i unes despeses menors a les previstes ha dut a tancar el pressupost amb un romanent genèric de tresoreria positiu de 1,45 M€, que representa l’1,4 % de l’exercici. El Consell ha aprovat que 841.000€ es destinaran a infraestructures (edificis i equipament científic); 310.000€ als estudiants beneficiaris de les beques Equitat; a equipament docent i RAM 2019, 258.000€, i 40.000€ a convocar beques pels estudiants que durant el curs hagin tingut problemes econòmic per causes sobrevingudes. Aquestes noves partides s’afegeixen a les que es van acordar al febrer, a través d’una modificació del pressupost de 2017, i que es van destinar també a equipament docent i RAM i a una segona anualitat del programa cofinançat de personal post-doctoral.

Eficàcia i eficiència

S’ha presentat l’informe d’Eficàcia i eficiència en l’ús dels recursos 2017, un dels cinc informes monogràfics públics que s’elaboren al llarg del curs, que analitza el Consell de Govern. S’hi informa sobre les infraestructures i els recursos materials de què disposa la Universitat;  s’analitza com està finançada la Universitat i com es dediquen els recursos econòmics a la formació, a la recerca i a la tercera missió; i s’hi presenta una visió integrada de l’eficàcia i l’eficiència de la institució, en relació també al context internacional d’universitats. D’entre totes les totes les xifres exposades, destaca que la URV gestiona una superfície construïda de 167.484m2, dins d’una extensió total dels campus de 382.524m2. Respecte de les TIC a la docència, en el curs passat va haver-hi 9.956 estudiants usuaris actius i 1.053 professors actius del campus virtual; o que durant l’any passat a la URV es van establir 8.000.617 connexions wifi. En un dia, el CRAI a tots els campus atén un total de 4.091 persones, presta 720 documents, les consultes a la biblioteca digital sumen 2.432 i les consultes a la web del CRAI, 2.014.

A la sessió s’ha aprovat la convocatòria de 14 contractes predoctorals del programa Martí i Franquès de la URV. L’oferta d’ocupació pública del PAS es concreta en la convocatòria de 26 places, 14 corresponents a l’any 2018 que corresponen a jubilacions i excedències i la resta corresponents als tres anys anteriors. S’incorporen a la categoria de professorat distingit sis nous docents: Salvador Anton, Maria Cinta Bladé, Maria Teresa Colomina, María Elena Fernández, Rosa Maria Marcè i Josep Maria Tomàs. S’ha acordat el nomenament com a doctor honoris causa del tarragoní Xavier Prats, que ha fet la carrera professional a la Unió Europea. Actualment és director general de Salut i Seguretat Alimentària, i ha estat director general de Educació i Cultura, direccions que contribueixen a decidir la política europea en aquests àmbits.

A la sessió s’ha informat de la resolució definitiva dels Plans Estratègics de Competitivitat Territorial (PECT’S) a la demarcació de Tarragona dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), en els quals participa la URV: EbreBiosfera, Alimentació Innovadora i TurisTIC en família.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*