26/02/2021

La URV impulsa un nou grau en Estudis de Gènere i Política d’Igualtat

El Consell de Govern també ha presentat els resultats de l’enquesta que s’ha fet als estudiants sobre aspectes tècnics, formatius i emocionals derivats de la docència en línia durant el primer quadrimestre de curs

Un nou grau en Estudis de Gènere i Política d’Igualtat és una de les propostes de noves titulacions oficials de la URV per al curs 2022-23 que ha aprovat el Consell de Govern celebrat aquest dijous, 25 de febrer. La nova titulació, que ara haurà de superar el procés de verificació de l’Agència de Qualitat Universitària, seria la segona en matèria de gènere que s’imparteix a l’Estat espanyol, després del que ofereix la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es tracta d’una proposta interdisciplinar que impulsen les facultats de Lletres i Ciències Jurídiques, amb el suport de la Unitat d’Igualtat de la URV, amb l’objectiu de formar graduats en l’àmbit de gènere des de les humanitats i les ciències socials.

Aquesta nova proposta vol cobrir la necessitat de formar persones professionals capacitades per dissenyar i aplicar, d’acord amb la legislació vigent, actual i futura, iniciatives i polítiques dirigides a eradicar les desigualtats entre homes i dones. A la vegada, el nou grau vol ser una altra eina per donar resposta, des de la institució, als objectius de desenvolupament sostenible que es proposen assolir la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones com a part integral de cadascun dels seus objectius globals.

El nou grau es planteja com una continuació amb el Màster Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i, posteriorment, amb el Programa de Doctorat Interuniversitari Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques, amb l’objectiu de completar un perfil d’excel·lència en recerca en aquesta àrea.

El grau que s’acaba d’aprovar tindrà una durada de tres anys i es vol impartir en un format semi presencial.

Pel que fa a noves titulacions oficials, el Consell de Govern també ha aprovat la proposta del nou Màster en Biomedical Data Science, coordinat per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la URV i en el què també hi participaran la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL) i la Universitat de Vic (UdVic). Amb modalitat semipresencial, el màster s’impartirà íntegrament en anglès i tindrà una durada de dos anys. Durant la sessió, a més, s’ha aprovat la proposta del nou grau en Direcció i Gestió d’Empreses en l’Àmbit Digital que impartirà ESIC Barcelona com a centre adscrit a la URV.

Valoració de la docència en línia del col·lectiu d’estudiants

El Consell de Govern també ha presentat els resultats de l’enquesta que s’ha fet als estudiants per conèixer la seva percepció respecte diferents aspectes tècnics, formatius i emocionals derivats de la docència en línia durant el primer quadrimestre de curs. Més de 2.600 estudiants van respondre el qüestionari, el que representa gairebé un 20% del col·lectiu. Entre diferents aspectes, l’enquesta ha volgut copsar l’estat emocional dels estudiants en temps de la Covid. En una escala de l’1 al 10, els problemes de concentració han estat els que més han destacat, amb una puntuació de 7,48, seguits de la percepció de que la càrrega de treball era desbordant (7,26) i, en tercer lloc, un sentiment de tristesa que va dificultar afrontar les activitats de les assignatures (6,57). Per contra, la por a contagiar-se, derivada de l’activitat presencial, ha estat l’aspecte que menys ha preocupat, segons l’enquesta, amb una puntuació de 5,62.

Estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa de la URV durant una classe.

Tot i que la majoria de les persones que va respondre el qüestionari (un 38,45%) va afirmar que el temps setmanal dedicat a l’estudi havia estat igual que abans de la pandèmia, un 57% de les persones enquestades assegura haver patit dificultats organitzatives (com la gestió del temps o problemes amb l’espai d’estudi, etc.).

Pel que fa a la docència, els i les estudiants han valorat molt positivament (amb un 7,81 sobre 10) el campus virtual, així com l’accés al programari recomanat (un 7,4%) i amb un 5,14 la bibliografia i altres recursos.

En relació al grau de satisfacció envers el sistema de docència en línia, la valoració has estat d’un 5,6, que s’incrementa lleugerament pel que fa a la informació relativa al desenvolupament del curs. Segons els i les estudiants que van respondre l’enquesta, l’aprenentatge en línia els ha suposat un excés de feina important (valorat en una escala de l’1 al 10 amb un 7,28) tot i que gairebé un 60% opina que l’avaluació en línia no els ha suposat una dificultat afegida. Els principals problemes els han trobat en la definició de les proves (el temps destinat a respondre i el fet de no poder tornar enrere) i en què les revisions de les proves els han resultat més difícils.

Pel que fa a les eines d’aprenentage, en una escala de l’1 al 10, la més ben valorada ha estat la videoconferència enregistrada (amb una puntuació de 7,38) seguida de la videoconferència en temps real 7,07), el xat (5,92) i els fòrums (5,29).

Les persones que fan la URV

El Consell de Govern també ha conegut les dades derivades de l’Informe “Les persones que fan la URV”, que ha presentat la rectora María José Figueras. En total, a la institució hi treballen 3.187 persones: 2.271 són membres del personal docent i investigador (equivalents a 1.194 persones a jornada completa); 745 són membres del personal d’administració i serveis (equivalents a 725 persones a jornada completa), i 171 són treballadors de la FURV (equivalents a 93 persones a jornada completa).De forma molt progressiva s’està assolint l’equilibri de gènere entre el personal PDI contractat, que l’any 2020 registrava un 49,09% de dones respecte el 47,50% de l’any 2016.

Des del 2016 s’ha invertit la tendència a la baixa que mostrava la plantilla en actiu de PDI. Així, l’any 2020 destaca el creixement que ha tingut la contractació de personal predoctoral en formació i professorat agregat, lector i associat. Per edats, la major proporció de PDI (61,7%) es troba en la franja d’entre els 45 i els 59 anys. La plantilla s’ha envellit en els darrers anys, de manera que els menors de 35 anys han passat de ser el 24,4% (2014) al 20,7% del total, i la mitjana d’edat és de 53,7 anys en el PDI permanent (45,2 si es compta el PDI no permanent).

Segons el pacte de dedicació del personal docent i investigador a temps complet de la URV del curs passat, el PDI dedica un 47,1% del seu temps a la recerca, un 34,1% a la docència, un 11,6% a la gestió, un 6,8% a la tercera missió, de relació amb la societat, i un 0,4% a la seva formació.

Pel que fa al PAS, el nombre de persones en actiu es va mantenir estable amb 745, un 68% de les quals són dones. El 61,7% de la plantilla és major de 45 anys. Hi ha un 15% de PAS laboral que és interí i un 24% que té contracte temporal de durada indeterminada, una xifra inferior a la que registre el sistema universitari públic de Catalunya, que té un percentatge de personal laboral temporal del 29%. Pel que fa al PAS funcionari, els interins representen un 38% del total.

L’envelliment de la plantilla del PAS també es fa evident en les dades: la mitjana d’edat era del 37,8 l’any 2018 i el 2020 va pujar fins el 46,4. Fa dos anys, les persones menors de 35 anys entre el col·lectiu del PAS representaven un 37,3%, i l’any 2020 aquest percentatge va ser de l’11,3%.

Nova guia per promoure la salut i la sostenibilitat a la URV

Durant el Consell de Govern també s’ha presentat la Guia per promoure la salut i la sostenibilitat en l’organització, celebració i participació en actes institucionals i acadèmics de la URV. Aquest document recull algunes recomanacions per tal de fer visibles els esforços que fa la Universitat en la promoció de la salut i la sostenibilitat, i que s’han de tenir en compte a l’hora d’organitzar qualsevol tipus d’esdeveniment. El document és una continuació de la guia d’ambientalització dels actes institucionals i les celebracions a la URV aprovada l’any 2013, però amb canvis importants per tal d’adaptar-la i millorar-la en base als temps actuals. S’hi incorpora, per exemple, el canvi de perspectiva que ha marcat la pandèmia, i que afecta la manera sobre com es poden organitzar de forma virtual tasques, projectes i col·laboracions.

Print Friendly, PDF & Email

1 comentari

  1. ELIZABETH RUSSELL |

    Enhorabona pel nou grau en Estudis de Gènere!

Comenta

*