06/07/2016

L’Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya i la URV promouen la defensa del consumidor

L'Associació, amb la col·laboració de dos treballs finals del màster universitari de Dret de l'Empresa i la Contractació, realitzats en el marc de la Clínica Jurídica-Aprenentatge Servei, presentarà a la Generalitat la proposta de cessació d'un producte de consum perjudicial per a les persones i la proposta de cessació dels crèdits ràpids

El II Mercat de Projectes Socials, que va tenir lloc a Tarragona l’any passat, va posar en contacte l’Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya (AICUC) i la URV, per l’objectiu comú de col·laborar en un projecte social en el marc de l’Aprenentatge Servei. L’Associació, d’àmbit tarragoní i amb seu a Salou, necessitava de l’ajut jurídic de la Universitat per presentar dues propostes: un informe per introduir la cessació de producte de consum, modificant el Codi de Consum de Catalunya; i un dictamen sobre el producte en concret dels crèdits ràpids de consum en línia. Ambdues propostes estan enfocades a millorar la protecció dels consumidors i usuaris de Catalunya, de manera proactiva.

L’AICUC forma part del Consell de Persones Consumidores de Catalunya, presidit pel conseller d’Empresa i Coneixement Jordi Baiget i vicepresidit per la directora de l’Agència Catalana del Consum, Montserrat Ribera; i és aquí on l’AICUC presenta les seves propostes.

La col·laboració entre Universitat i l’AICUC va quallar, i així, com a Aprenentatge Servei, que combina en una mateixa activitat l’aprenentatge dels estudiants i el servei a la comunitat, i com a Clínica Jurídica, metodologia docent que ja es practicava a la Facultat de Ciències Jurídiques, en aquest curs 2015-16 s’han desenvolupat les dues propostes. S’han fet com a treballs finals del màster universitari de Dret de l’Empresa i la Contractació, a través de la Clínica Jurídica-Aprenentatge Servei dirigida per la professora Maria Font.

Els estudiants Andrea Cervera, Fernando de la Hoz, Margarita Pomares i Xavier Tuset, tutoritzats per les professores Roser Casanova i Ana Giménez, han elaborat l'”Informe per la incorporació de l’acció de cessació en l’article 127-5 del Codi de Consum de Catalunya”, encarregat per l’Associació.

I els estudiants Alba Saura, Javier Moreno, Rubén Martínez i Daniele Palomba, tutoritzats pels professora Diana Marín i Héctor Simón, han aportat  com a servei a l’Associació el “Dictamen sobre l’acció de cessació dels crèdits ràpids”. L’AICUC ja ha presentat a la Generalitat aquestes propostes, que està previst tractar en la sessió de Consell de Persones Consumidores de Catalunya del mes de novembre perquè l’administració catalana les prengui en consideració.

La col·laboració establerta entre la URV i l’AICUC, Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya, s’ha vist formalitzada en un conveni signat al rectorat el dia 15 de juny. L’han firmat Ángeles García Maldonado, presidenta de l’Associació, i Josep Anton Ferré, rector de la URV, acompanyats de la vicerectora de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària Arantxa Capedvila i del vicepresident de l’AICUC Jordi Samarra. L’acord té la duració d’un any i és automàticament prorrogable per períodes anyals.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*