23/02/2017

La legislació actual garanteix la igualtat salarial però no s’està aplicant

Els experts en relacions laborals diuen que el marc jurídic actual és antidiscriminatori quan parlen d’igualtat salarial, però alhora deixen clar que no s’està posant en pràctica per manca de pressupost. Per això, en els últims anys s’ha incrementat la diferencia salarial entre homes i dones. Aquestes conclusions s’extreuen de la jornada que ha organitzat l’Observatori de la Igualtat de la URV, el 22 de febrer, per commemorar el Dia de la Igualtat Salarial

La directora de la Fundació M. Aurèlia Capmany, Aida Ruiz (esquerra), la professora de Dret del Treball i Seguretat Social de la URV, Esther Guerrero (centre) i l'inspector de treball Ángel Cubo (dreta) han estat els ponents de la jornada.

La directora de la Fundació M. Aurèlia Capmany, Aida Ruiz, ha posat sobre la taula, davant d’uns 250 estudiants de la Facultat de Ciències Jurídiques, els motius pel quals existeix una bretxa salarial entre homes i dones des d’un punt de vista jurídic.

L’origen d’aquesta fractura salarial es troba en el model de classificació professional. Depenent de com es defineixin les funcions d’una treballadora i el grup professional que se li assigni, tindrà més oportunitats d’incrementar el salari o menys.

Aquest fet s’agreuja quan intervenen altres factors com la divisió sexista dels llocs de feina, ja que alguns es consideren més feminitzats i altres més masculinitzats i això afecta directament al valor del treball i als plusos amb els que poden ser retribuïdes les treballadores: per hores extres, per nocturnitat, per perillositat, toxicitat i penositat, etc.

A més, la valoració de les funcions que diferencia els càrrecs també esdevé un motiu fonamental. La bretxa és més gran en els nivells salarials més baixos i en les empreses més petites. Per tant, els salaris seran superiors per a aquells càrrecs que necessitin més coneixement, experiència, iniciativa, responsabilitat, autonomia i comandament, llocs de treball on és menys freqüent la presència de dones.

Malgrat aquesta situació que caldria corregir, Aida Ruiz ha assegurat que actualment hi ha un marc jurídic antidiscriminatori, com ara l’Estatut dels Treballadors, l’Estatut Bàsic dels Empleats Públics, els convenis col·lectius o la legislació de la Unió Europea, que contemplen millores en aspectes com els salaris o l’organització de la jornada de treball.

Ara bé, això proclama la igualtat de forma teòrica, però no hi ha igualtat material. Aquest fet situa Catalunya com a capdavantera en la bretxa salarial, tant en el sector privat com en l’administració pública. De fet, aquesta diferencia salarial entre homes i dones s’ha agreujat en els últims anys. Per tot això, Ruiz reclama un increment dels pressupostos públics per poder posar en pràctica les normes amb inversions en formació per a les empreses en matèria d’igualtat salarial.

Hi ha poques denúncies

L’inspector de treball Ángel Cubo, que també ha participat com a ponent en la jornada, ha assegurat que hi ha poques denúncies a la Seguretat Social per la diferencia salarial o per condicions relacionades amb discriminació de sexe en l’àmbit de la feina.

D’aquesta manera, la discriminació l’han de detectar. Una mesura per la que aposta l’inspector de treball per localitzar la discriminació a les empreses és la recopilació de dades estadístiques, ja analitzar processos, entrevistes de feina, condicions laborals, criteris per accedir, remuneracions, motius d’acomiadaments, etc. els ajuda a descobrir si existeix discriminació o no. Ángel Cubo ha lamentat que les empreses no tinguin l’obligació de mantenir i donar a l’administració aquestes dades estadístiques, com sí passa a altres països, per poder detectar més fàcilment aquestes situacions i intervenir, si cal, amb sancions que poden arribar fins als 180.000 euros.

Cubo ha donat alguns exemples i detalls de la seva feina i ha explicat que alhora d’analitzar si es troba davant d’un cas de discriminació contra la dona ha de valorar la idoneïtat, la necessitat i la proporcionalitat de la diferenciació que s’ha donat entre homes i dones.

La directora de l’Observatori de la Igualtat de la URV, Inma Pastor, i el degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, Antoni Pigrau, a la inauguració de la jornada.
La URV i la igualtat

La directora de l’Observatori de la Igualtat de la URV, Inma Pastor, s’ha mostrat satisfeta en la inauguració de la jornada perquè la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV és una de les poques que ha incorporat al currículum l’oferta d’assignatures que treballen assumptes relacionats amb la igualtat.

Per la seva part, el degà de la Facultat, Antoni Pigrau, ha deixat clar que és el propi sistema el que genera una desigualtat creixent i s’ha dirigit als estudiants per dir que “calen més professionals amb sensibilitat social i ganes de canviar les coses”.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*