03/10/2022

Les candidatures a les eleccions al Claustre es poden presentar del 4 al 13 d’octubre

Tots els membres de la comunitat URV poden presentar-se a les eleccions al màxim òrgan de representació de la Universitat, que se celebraran del 2 al 4 de novembre

Una de les intervencions al Claustre extraordinari del 24 d'octubre de 2019.

El Claustre és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària, que actua en ple i en comissions, garantint la participació dels diferents col·lectius de la comunitat URV. Del 2 al 4 de novembre se’n celebraran eleccions per renovar tots els representants electes. Són un total de 154 distribuïts de la següent manera: 55 escons de Personal Docent i Investigador doctor amb vinculació permanent, 23 escons d’altre Personal Docent i Investigador, 52 escons d’estudiants, i 24 escons de Personal d’Administració i Serveis.

Les dates clau sobre les eleccions que el rector ha convocat avui són les següents:

  • Fins al 10 d’octubre es pot consultar el cens electoral provisional. En cas de no figurar-hi o que hi hagi alguna errada es pot presentar una reclamació fins aquest dia.
  • Fins al 13 d’octubre es poden presentar les candidatures per optar a ser escollits membres del Claustre.
  • Les votacions tindran lloc de manera electrònica des de les 10 del matí del 2 de novembre fins a la mateixa hora del 4 de novembre. La votació serà electrònica amb les mateixes credencials que s’utilitzen per entrar als serveis digitals de la Universitat.

L’accés al cens, la presentació de candidatures i la votació electrònica es pot trobar al web de les eleccions al Claustre.

Composició i funcions del Claustre

Els 154 representants electes que es renovaran en aquestes eleccions conformen el Claustre juntament amb els membres nats: el rector o rectora, el secretari o secretària general, el gerent o gerenta, els membres del Consell de Direcció, els degans i els directors d’escola, els directors i directores de departament, el director o directora de l’Escola de Doctorat i els directors d’instituts universitaris de recerca propis.

Els membres del Claustre poden integrar les següents comissions estatutàries, que són òrgans consultius que assessoren sobre àmbits estratègics de la Universitat: la Comissió d’Acció Social i Solidària, la Comissió d’Ètica, la Comissió d’Igualtat de Gènere, la Comissió de Política Ambiental, la Comissió de Política Lingüística i la Comissió de Qualitat Institucional.

A més a més, setze membres triats pel mateix Claustre formen part del Consell de Govern, que és l’òrgan que estableix les línies estratègiques de la Universitat i les directrius per aplicar-les en els àmbits de l’organització dels ensenyaments, la recerca, els recursos humans i econòmics i l’elaboració dels pressupostos.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*