17 octubre 2021

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Aquests comicis donen la possibilitat als estudiants de formar part de diferents òrgans de govern de la Universitat, per tal de participar-hi activament i que la seva veu sigui tinguda en compte. El sistema de votacions serà electrònic i el període de presentació de candidatures finalitza el 7 d’octubre. Les eleccions generals d’estudiants tenen lloc cada dos anys

S’estan fent les votacions de les eleccions a representants de personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS) als òrgans de direcció de facultats, escoles i departaments. Les votacions, amb sistema electrònic, han començat el dilluns 7 a les 10 h. i acaben el dimecres 9 de març a les 13 h.

Els estudiants de la URV tenen la possibilitat de formar part del Claustre, de les juntes del seu centre i dels consells de departament, perquè la seva veu es tingui en compte. Les eleccions cobriran les vacants actuals i el sistema de votacions serà electrònic remot. S’ha obert un segon termini per presentar candidatures, del 9 al 15 d’octubre