13/07/2022

Les noves excavacions arqueològiques a Mas dels Frares confirmen el caràcter senyorial d’aquesta vil·la romana del Camp de Tarragona

Finalitza la quarta campanya de treball de camp en aquest jaciment la qual ha posat de manifest la presència d’un dels conjunts termals més rellevants identificats en aquesta àrea geogràfica. En els treballs arqueològics hi han participat una desena d’estudiants en pràctiques de la URV

Secció del jaciment de Mas dels Frares on s'aprecia una de les piscines del conjunt termal. Crèdit: ICAC

Aquest dimecres s’han presentat els resultats de la quarta campanya arqueològica a Mas dels Frares (Constantí), que han tingut lloc al jaciment d’aquesta vil·la romana del 27 de juny al 15 de juliol. L’excavació arqueològica de 2022 s’ha centrat en l’ampliació de l’espai termal de la vil·la, a partir de la documentació de dues piscines més. Les dues noves estances, relacionades amb l’espai termal de la vil·la, compten amb un sol i un revestiment de molt bona qualitat. Aquestes troballes posen de manifest la presència d’un dels conjunts termals més rellevants del Camp de Tarragona. És un fet singular perquè les vil·les romanes del Camp de Tarragona documentades acostumen a tenir unes dimensions bastant més reduïdes, més modestes, que les que s’han detectat a Mas dels Frares.

Finalment, s’han continuat trobant evidències de la continuïtat d’espais residencials d’època visigoda, bastits en un període en què havien desaparegut els models de les grans vil·les residencials del Camp de Tarragona, associades a les classes nobles de la ciutat.

Òscar Caldés, investigador predoctoral de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, ha explicat com, a partir de la superposició de diverses capes de paviments, tot sembla indicar una cronologia de segle V-VI, sabent que hi ha una proto vil·la o un assentament agrícola del segle II aC. Seria en època augustea que es monumentalitza l’assentament i, segurament, es quan es construeix tot el conjunt termal. Hi hauria indicis de noves activitats ja en època baix imperial i que perdura fins a inicis del segle VII. Per tant, estaríem parlant d’una ocupació d’entorn els 800-900 anys.

Els bons resultats pel que fa a la importància de les restes trobades, sobretot a nivell arquitectònic però també pel que fa als murs, revestiments i paviments, augura els investigadors a fer noves troballes en el futur, ja que encara no s’ha esgotat ni el 50 % de l’estratigrafia del jaciment, que tot indica pot arribar a esdevenir un conjunt termal espectacular.

Els treballs de restauració als murs i paviments del jaciment permetran en un futur la museïtzació de les restes arqueològiques. A la foto, la restauradora Marta Martín ensenya la pràctica de la restauració a un alumne en pràctiques d’Història i Arqueologia de la URV. Crèdit: ICAC

Karen Fortuny, també investigador predoctoral de l’ICAC, ha volgut remarcar una fita important: Recentment, el projecte de recerca que empara les intervencions ha estat acceptat per la Direcció General del Patrimoni Cultural dins de la convocatòria de projectes quadriennals en matèria d’arqueologia i paleontologia (període 2022-2025). Amb aquest nou suport, s’obre una nova etapa en què continuaran els treballs arqueològics al jaciment i s’analitzarà l’evolució d’aquest sector de l’ager Tarraconensis, fonamental en el procés de creació de l’actual vil·la de Constantí.

En aquesta nova etapa els treballs d’excavació s’estendran a nous jaciments de l’entorn, com el de l’Ermita de Sant Llorenç o de la Creu d’en Salom. Això permetrà als investigadors determinar l’abast del conjunt arqueològic i establir un lligam, un nexe, entre l’època romana d’aquesta àrea del Camp de Tarragona i l’origen històric de la vil·la de Constantí.

Els treballs arqueològics a Mas dels Frares destaquen també pel vessant didàctic del projecte, en què han participat una desena d’estudiants en pràctiques de la URV (d’història i d’arqueologia) que han pogut practicar amb les tècniques pròpies del treball de camp arqueològic i de la restauració amb la participació de Marta Martín, professional de la restauració. La seva tasca facilitarà en un futur museïtzar les restes del jaciment i incorporar-lo al conjunt d’elements patrimonials de Constantí i del Camp de Tarragona.

Els treballs arqueològics de l’ICAC formen part del projecte de recerca  en el marc del projecte de recerca Estudi i difusió de la vil·la romana del Mas dels Frares (Constantí, Tarragonès), II Fase, sota la coordinació de Francesc Rodríguez, investigador de l’equip de recerca en Arqueologia Cristiana i de l’Antiguitat Tardana, i la direcció tècnica de Karen FortunyÒscar Caldés i Josep Maria Macias.

La intervenció té la col·laboració de l’Ajuntament de Constantí, el CRDO Catalunya i la participació de la Facultat d’Enologia de la URV.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*