24/04/2019

LitiGest i el despatx d’advocats TBVQ es fusionen per expandir alternatives a la subhasta judicial

L’spin off de la URV i el despatx de Barcelona creen una nova societat sota la marca LitiGest que ofereix la mediació entre el jutjat, el creditor i el deutor per evitar la subhasta deserta dels béns

D'esquerra a dreta els socis de LitiGest: Alfonso Trias de Bes, Elisabet Cerrato, Roser Casanovas i Jorge Vidal Quadras.

Pràcticament dos anys després de la seva creació l’spin off de la URV LitiGest s’ha associat amb el despatx d’advocats TBVQ per ampliar, a nivell estatal nacional, la comercialització dels serveis que fins ara oferia LitiGest. D’aquesta manera es fusionen la infraestructura, els mitjans i la solvència del despatx d’advocats de Barcelona amb els coneixements i l’experiència en la cerca d’alternatives a les subhastes judicials d’ Elisabet Cerrato i Roser Casanova, sòcies de LitiGest i investigadores del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la URV.

La filosofia inicial de LitiGest es manté: evitar la subhasta judicial deserta. Ara però amplien els serveis i el tipus de clients als que arriben, fruit de l’experiència d’aquests dos primers anys i dels resultats que han obtingut. No es tracten només casos d’execucions hipotecàries sinó que s’intervé en qualsevol procediment on forçosament, per poder fer un pagament, s’afectin béns de les persones, com per exemple en el compliment civil d’una condemna penal o en la divisió de cosa comuna d’una parella que se separa. Tots aquests casos acostumen a acabar en subhasta i la nova societat evita les conseqüències negatives d’aquesta via tradicional de realitzar una venda forçosa dels béns per buscar una millor solució per a totes les parts implicades.

Activació de l’alternativa

Les dades oficials indiquen que prop d’un 80% de les subhastes judicials d’immobles acaben en mans dels bancs. En el sistema actual les persones que intervenen en un procés d’execució judicial hi perden: els bancs, que es queden l’immoble i les despeses d’adjudicació i manteniment que els suposa, i els deutors, que no només perden el seu bé sinó que sovint continuen havent de fer front al deute, que no queda cobert amb la venta del bé. Cal tenir en compte que en la majoria de casos els béns són habitatges i els creditors són entitats de crèdit, però també es pot veure afectat qualsevol tipus de bé (terrenys, locals, pàrquings, vehicles o joies, entre altres), sigui quin sigui el seu creditor.

L’opció que LitiGest aplica és la que existeix a la Llei d’enjudiciament civil des de l’any 2000 i permet activar una via diferent a la subhasta. Així, LitiGest és designada judicialment per intervenir en el procés d’execució amb la finalitat de vendre el bé controlant la transparència i legalitat de tot el procediment, durant un termini màxim d’un any, fora de l’oficina judicial, la qual cosa facilitarà la seva sortida permetent als possibles adjudicataris veure el bé i aconseguir finançament per adquirir-lo. En canvi, això no és possible amb la subhasta, que es desenvolupa sota el control del lletrat de l’administració de justícia a través del portal de subhastes del BOE, que roman actiu només durant 20 dies.

La Universitat Rovira i Virgili a través de la seva Unitat de Valorització i Comercialització, que compta amb el suport de ACCIÓ i la Càtedra sobre el Foment de la Emprenedoria i la Creació d’Empreses, ha col·laborat en la constitució d’aquesta nova societat.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*