22/02/2024

El professor de la URV Lluís Marsal, nou director acadèmic del Pla Serra Húnter pel període 2024-2027

La professora Rosa Maria Marcé forma part del Consell Assessor del programa que té com a objectiu la incorporació a les universitats públiques catalanes de personal docent i investigador altament qualificat

Lluís Marsal, catedràtic de tecnologia electrònica de la URV.

El Pla Serra Húnter de la Generalitat de Catalunya promou a les diferents universitats públiques catalanes la contractació de professorat altament qualificat en docència i recerca i amb mèrits homologables als estàndards internacionals; afavoreix la concurrència dels millors aspirants en un ampli entorn d’institucions d’arreu del món, incloses les de Catalunya; i pretén atraure, retenir i recuperar talent per al sistema d’universitats de Catalunya.

El Govern, a proposta del Departament de Recerca i Universitats mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), va aprovar el nou Pla Serra Húnter per a les universitats públiques catalanes per al període 2024-2027 al desembre i ha nomenat director acadèmic Lluís Marsal, catedràtic de tecnologia electrònica i professor distingit de la Universitat Rovira i Virgili (URV). A més a més, el Consell Assessor d’aquest programa, que integren deu professors i professores de les universitats públiques catalanes, té entre els seus membres Rosa Maria Marcé Recasens, catedràtica del Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la Universitat Rovira i Virgili.

Lluís Marsal és investigador ICREA Acadèmia i dirigeix el grup de recerca en nanoelectrònica i sistemes fotònics de la URV des de 1999. Va estudiar ciències físiques a la Universitat de Barcelona i el 1997 va defensar la tesi al Departament d’Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Posteriorment, va realitzar una estada postdoctoral d’un any a la Universitat de Waterloo, Canadà. Va ser professor titular d’escola universitària (1992-2000) i professor titular d’universitat (2000-2009). Ha impartit assignatures de grau, màster i doctorat en diverses titulacions de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la URV i ha sigut director de deu estudiants de tesi de màster i vint tesis doctorals.

Va desenvolupar el càrrec de primer director del programa de doctorat en Enginyeria Electrònica (2001-2006), director del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica (2006-2014) i vicerector de Personal Docent i Investigador (2016-2018) de la URV.

Ha publicat més de 225 publicacions en revistes internacionals indexades, dos llibres, cinc capítols de llibres i té tres patents. Ha impartit més 30 conferències convidades en congressos/reunions internacionals i ha participat en 60 projectes nacionals i internacionals en l’àmbit dels dispositius semiconductors optoelectrònics avançats, cèl·lules solars orgàniques, materials nanoporosos i biosensors òptics i fotònics.

Coordina una xarxa europea COST Action CA20126 – per a la investigació, la innovació i el desenvolupament de productes sobre semiconductors porosos.

Ha realitzat estades de recerca a la McMaster University i University of Waterloo, Canadà, University of South Australià, Austràlia, CINVESTAV – Instituto Politécnico Nacional, Mèxic, Centre de recerca CIC biomaGUNE al País Basc i al Centre Tecnològic d’Ones. Unitat Associada CSIC-UPV, València.

Ha guanyat dues vegades el Premi ICREA-Acadèmia (2014 i 2021) i en 2017 va ser nomenat professor distingit per la Universitat Rovira i Virgili. El 2008 va ser nomenat Distinguished Lecturer per l’Electron Devices Society – Institute of Electrical and Electronics Engineers (EDS-IEEE) i en 2021 Fellow d’Optica (abans Optical Society of America, OSA). Ha rebut el premi UniSA Distinguished Researcher Award 2014 per la University of South Australia.

És membre sènior del IEEE i president del capítol espanyol de la societat de dispositius electrònics del IEEE (2013-2019 i 2023-present). Ha participat en l’organització/comitè científic en diferents conferències i congressos nacionals i internacionals. President del Subcomitè de Regions/Capítols (SRC) – Regions 8, EDS-IEEE (2019-2022, 2024-present). Des de 2023, és membre general del govern de la EDS-IEEE. També és cofundador de l’empresa MATCH BioSystems SL.

El Programa Serra Húnter ja havia tingut anteriorment un director professor de la URV, Josep Domingo-Ferrer, catedràtic de ciència de la computació i intel.ligència artificial.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*