15/02/2017

L’ocupació creix per onzè trimestre consecutiu a les Terres de l’Ebre

Segons el Butlletí d’Anàlisi de la Conjuntura Local de les Terres de l’Ebre que ha estudiat el 4t trimestre de 2016, en aquest període hi hagut 1607 persones més afiliades a la Seguretat Social que al 4t trimestre de 2015. El sector de la construcció s'ha recuperat de manera notable

El professor d'Economia Juan Antonio Duro va presentar el Butlletí.

La Càtedra d’Economia Local i Regional (CELIR) del Campus Terres de l’Ebre de la URV ha presentat el dimecres 15 de febrer al saló de plens del Consell Comarcal de la Terra Alta, a Gandesa, el Butlletí d’Anàlisi de la Conjuntura Local de les Terres de l’Ebre del quart  trimestre de 2016. Per onzè trimestre consecutiu, ha crescut l’ocupació al territori. Així, el creixement en termes relatius al territori ha estat d’un 3,1%, valor que tot i ser 0,8 punts percentuals superior al trimestre anterior i 0,4 punts superior al mateix trimestre del 2015, segueix situant-se per sota de la mitjana catalana. En xifres absolutes, aquest últim trimestre del 2016 el nombre d’afiliats a la Seguretat Social va assolir la xifra de 49.838 persones, 1.607 més que el quart trimestre del 2015. “Podem dir que aquest últim trimestre de l’any ha estat més positiu que el tercer, però les Terres de l’Ebre continuen creixent per sota de la mitjana catalana i això s’hauria d’anar corregint”, ha assenyalat Juan Antonio Duro, director de la CELiR.

Pel que fa als sectors cal destacar la notable recuperació de la construcció, la qual aquest quart trimestre va evolucionar a un ritme interanual del 5,9%, fet que contrasta amb els valors negatius registrats l’últim trimestre del 2015 i el primer del 2016. Els serveis van evolucionar a un ritme interanual del 3,9% i, el sector primari ho va fer a un ritme interanual d’1,3 punts percentuals. La indústria, en canvi, aquest últim trimestre de l’any passat va registrar una evolució lleugerament negativa de -0,1 punts percentuals. No obstant, cal destacar un augment respecte el trimestre anterior.

Per comarques, el creixement interanual de l’ocupació va augmentar a tres de les quatre comarques. Destaca el creixement del Montsià amb un valor del 4,6%, seguit del Baix Ebre amb un valor del 3,6% i de la Terra Alta amb un valor de l’1,0%. En canvi, la Ribera d‘Ebre va ser l’única comarca amb un valor negatiu -2,6 punts percentuals. S’observa que d’entre els 21 municipis amb major nombre d’afiliats, tres presenten una evolució negativa, Flix (-10,2%), Ascó (-9,9%) i Móra la Nova (-2,4%). En canvi, és destacable el creixement de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja i Sant Carles de la Ràpita, tots tres per damunt del 7%.

Nova davallada rècord de l’atur

D’acord amb les dades subministrades pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, l’atur registrat va continuar caient amb força durant el quart trimestre del 2016. De mitjana mensual trimestral, el nombre d’aturats es va situar en 11.406, és a dir, 161 menys que el trimestre anterior i 1.502 menys que en el quart trimestre del 2015. En termes relatius, aquesta disminució va suposar una caiguda de l’11,6%, valor molt proper al record històric de disminució de la sèrie en 12,2 punts percentuals, que precisament es van registrar el mateix trimestre l’any anterior. Tot i que l’atur va continuar disminuint en totes les comarques, en tres de les quatre comarques s’observa com aquesta caiguda de l’atur es va accelerar a un ritme superior que el trimestre anterior. És el cas del Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d’Ebre les quals registren una davallada de 13,4, 10,5 i 7,3 punts percentuals, respectivament. En canvi, la Terra Alta tot i ser la comarca que va registrar la davallada més important de les quatre comarques, aquesta va ser menys pronunciada que la registrada al tercer trimestre de l’any, amb 15,1 punts percentuals (el que suposa una lleugera davallada de 0,1 punts percentuals respecte el trimestre anterior).

S’observa que el gruix de persones aturades ho està des de fa menys de 6 mesos (45,33% del total) seguit de les que porten més de dos anys (27,45%). Per segments d’edat, els treballadors d’entre 30 i 45 anys són els que van formalitzar més contractes, tant en aquest quart trimestre de 2016 (2.659 contractes) com en el mateix període el 2015 (3.026 contractes). I pel que fa a nivell formatiu es manté la tendència dels últims trimestres, en què el gruix de contractes han estat principalment pels individus amb estudis.

Els  contractes laborals formalitzats a les Terres de l’Ebre el quart trimestre de 2016 van ser 6.153, dels quals 356 són indefinits i 5.797 són temporals. En relació al mateix període el 2015, es van signar 444 contractes menys, tot i que els indefinits van augmentar en cinc més.

La renda de la Terra Alta la que més creix

El Butlletí d’Anàlisi de la Conjuntura Local de les Terres de l’Ebre del tercer trimestre de 2016 , que es va presentar a la sala de plens del Consell Comarcal de la Terra Alta, a Gandesa, en un acte, al qual hi van assistir el president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Carles Luz; i el director de la CELiR, Juan Antonio Duro. En aquest acte també es va destacar que el VAB (Valor Afegit Brut) de la Terra Alta va créixer, del 2013 al 2015, un 4,3%, un valor molt per sobre de la mitjana de les Terres de l’Ebre, que va ser d’un 1,9%. Per sectors, la diferència més gran està en la construcció, que a la Terra Alta ha estat d’un 6,3% i a les Terres de l’Ebre, d’un 1,2%. Pel que fa a la Renda Familiar Disponible per Càpita, la Terra Alta ha estat l’única comarca ebrenca en què aques valor ha evolucionat favorablement del 2011 al 2013 -les últimes dades disponibles-. Ha passat del 80 al 83,4, mentre que la resta de comarques ebrenques han vist davallar aquesta xifra. La del Montsià, del 72,2 al 69,4; la del Baix Ebre, del 77,2 al 74,9; i la de la Ribera d’Ebre, del 95,2 al 89.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*