04/06/2024

Més de 4.000 estudiants comencen la prova d’accés a la universitat a la demarcació de Tarragona

La selectivitat recupera la matèria d’Història de la Filosofia, que torna a la fase general de la prova perquè té consideració de matèria comuna en el batxillerat LOMLOE

Moment abans d'iniciar la prova d'accés a la universitat al campus Catalunya.
Moment abans d'iniciar la prova d'accés a la universitat al campus Catalunya.

4.035 estudiants de batxillerat i cicles formatius de les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre aspiren a accedir als estudis universitaris, un 3,6% més que l’any passat i un 9% més que al 2022. Es produeix així el tercer rècord consecutiu de matriculacions a les proves d’accés a la universitat, que tenen lloc els dies 4, 5 i 6 de juny. A la demarcació es fan en 22 tribunals, entre els quals hi ha els campus de la URV (campus Catalunya i Sescelades, a Tarragona; campus Bellissens, a Reus, campus Vila-seca i Campus Terres de l’Ebre, a Tortosa) i en alguns centres de secundària on habitualment s’han fet PAU d’altres anys.

L’adaptació de les PAU a la LOMLOE

L’inici de les proves s’ha produït sense incidències, tal com ha explicat el coordinador de les proves a la demarcació de Tarragona, el professor de la URV Antonio García Espanyol. Enguany els estudiants es trobaran amb els mateixos models d’examen que l’any passat i la mateixa estructura de les proves, “únicament s’han introduït els canvis necessaris per garantir la coherència amb el pla d’estudis cursat al Batxillerat, més competencial, fruit de l’aplicació de la LOMLOE”, segons ha detallat Laura Román, professora de la URV i secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, que té l’encàrrec de l’organització de les proves d’accés a la universitat.

Les proves tenen dues fases, una general obligatòria, la superació de la qual permet accedir a qualsevol universitat i té validesa indefinida, i l’altra fase, específica, de caràcter voluntari, que té com a finalitat calcular una nota d’admissió per a cada títol de grau concret de cada universitat. Aquesta prova voluntària serveix per establir la nota de tall si l’oferta de places és inferior a la demanda en l’opció escollida.

Alumnes de secundària esperant entrar a les aules per fer la prova d'accés a la universitat.
Alumnes de secundària esperant entrar a les aules per fer la prova d’accés a la universitat.

En la fase general, els alumnes s’examinen de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història o Història de la Filosofia). Una novetat en aquest apartat és la recuperació de la matèria d’Història de la Filosofia, que torna a la fase general de la prova perquè en el batxillerat LOMLOE té consideració de matèria comuna. Per això, l’alumnat podrà triar entre aquesta matèria o Història.

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat i la qualificació obtinguda en la fase general de les proves hauran superat les proves PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat. En aquest càlcul, la nota de batxillerat té un valor del 60% mentre que la fase general té un valor del 40%, sempre que l’alumne obtingui una qualificació mínima de 4 en la mitjana dels cinc exàmens que integren la fase general.

En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat que trien entre 23 assignatures i a les que s’hi han incorporat Història de la dansa i de la música, i Literatura Dramàtica. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, es calcula la nota d’admissió que pot arribar fins als 14 punts. La ponderació es realitza en funció de les matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar i perquè una matèria sigui ponderada ha d’haver estat qualificada amb una nota igual o superior a 5 punts.

Entrada del campus Catalunya de la URV el dia de la prova d'accés a la universitat.
Entrada del campus Catalunya de la URV el dia de la prova d’accés a la universitat.

García Espanyol ha explicat que, com als darrers anys, s’utilitza un aparell detector de comunicacions entre dispositius, que permet identificar si hi ha estudiants que s’estan comunicant amb algú de fora de l’aula mentre fan els exàmens.

Consulta de notes el 19 de juny i preinscripció oberta fins al 28 de juny

La preinscripció universitària per accedir al primer curs de grau de les universitats públiques catalanes és oberta fins al 28 de juny al Portal d’Accés a la Universitat de la Generalitat. En aquest mateix portal, els estudiants podran consultar el resultat de les proves el dia 19 de juny.

Els estudiants que volen accedir als graus en Educació infantil i en Educació primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català, han d’haver superat la prova d’aptitud personal (PAP), de la que hi haurà una convocatòria extraordinària el 18 de juliol.

Print Friendly, PDF & Email