04/07/2018

Luis Marqués és reelegit degà de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

L'equip deganal vol actualitzar l'oferta acadèmica, afavorir la internacionalització i intensificar la relació amb altres centres durant el nou mandat

Luis Marqués ha estat reelegit degà de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia (FCEP) per als propers quatre anys. Així va decidir-ho la Junta de Facultat, formada per 29 membres, que va emetre 21 vots a favor de la candidatura de Marqués i un en blanc el 2 de juliol. Marqués es manté així en el càrrec, que ocupa des que va ser escollit al juliol de 2014.

Marqués és professor agregat del Departament de Pedagogia i membre del grup de recerca Applied Research Group in Education and Technology (ARGET). Les seves principals línies de treball són la formació continua del professorat, les noves tecnologies i l’aplicació de les TIC a l’educació. Ha participat en diversos projectes de recerca, tant en l’àmbit de les TIC com de l’educació física, i ha dirigit diverses tesis doctorals.

L’equip deganal està integrat per Carmen Hernández, vicedegana i responsable del SIGQ; Josep Demestre, secretari: Carme García, responsable de l’ensenyament d’Educació Social; Joan Fuguet, responsable dels ensenyaments d’Educació Infantil i d’Educació Primària (campus Sescelades); Marc Guasch, responsable de l’ensenyament de Psicologia; Maria Concepció Torres, responsable de l’ensenyament de Pedagogia; Josep Maria Cornadó, responsable de l’ensenyament de doble titulació d’Educació Infantil i Educació Primària; Josep Holgado, responsable dels ensenyaments d’Educació Infantil i d’Educació Primària (campus Terres de l’Ebre); Sandra Gilabert, responsable de l’ensenyament d’Educació Infantil (seu del Baix Penedès).

De la direcció també en formen part els coordinadors de màster: Ramon Palau, coordinador del màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes; José Luis Lázaro, coordinador del màster universitari en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement; i Jordi Miró, coordinador del màster universitari en Psicologia General Sanitària.

Aquest equip desplegarà un pla director que té quatre línies de treball. En l’àmbit de la docència, començarà la revisió, actualització i diversificació de l’oferta acadèmica del centre, millorant les condicions materials i de personal, i amb accions que enforteixin les relacions internes i l’acompanyament als estudiants. En segon lloc, l’equip vol intensificar la implicació de la FCEP amb els campus, centres i departaments de la Universitat, amb els estudiants i amb la societat.

Respecte a la recerca, la direcció del centre aposta per la internacionalització: vol afavorir la participació en xarxes nacionals i internacionals i aprofundir en la transferència dels resultats per impulsar les relacions internacionals del centre. Pel que fa a l’organització interna es proposa treballar de manera col·laborativa per posar en funcionament la nova facultat i consolidar i millorar la plantilla.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*