17/02/2020

La matrícula per fer la Prova d’aptitud personal d’accés als graus en Educació Infantil i en Educació Primària obre el 18 de febrer

Aquesta prova ha permès millorar el perfil dels estudiants de Mestre i fer canvis als plans d'estudis per adequar-los a les necessitats de les escoles

Un estudiant de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia a la Fira de Ciències per a nens i nenes d'educació primària

Els estudiants de segon de batxillerat i de segon curs del cicle formatiu de grau superior que volen cursar els graus en Educació Infantil i en Educació Primària han de matricular-se entre el proper 18 de febrer i el 2 de març per fer la Prova d’aptitud personal (PAP). Superar aquesta prova, a més de la selectivitat, és condició indispensable per ser admès als graus d’Infantil i Primària de qualsevol de les 9 universitats catalanes públiques i privades que l’ofereixen.

La prova tindrà lloc el 25 d’abril, però hi haurà una convocatòria extraordinària al 16 de juliol per a la qual cal matricular-se entre el 26 de juny i l’1 de juliol. El campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (URV) serà la seu de la prova a la demarcació de Tarragona, si bé els estudiants podran optar a cursar el grau a la universitat que escullin quan facin la preinscripció universitària.

La matrícula cal fer-la al web de la Generalitat, on també s’hi pot trobar tota la informació referent a la PAP.

La base de la millora del sistema educatiu

La PAP avalua la competència lògicomatemàtica i la competència comunicativa i raonament crític, per tant, els alumnes de secundària cal que “revisin el que han après al llarg de l’ESO i el Batxillerat o el cicle formatiu, més que no pas preparar un examen”, recomana Josep Maria Cornadó, coordinador de la Prova d’aptitud personal per a l’accés als graus d’educació del Consell Interuniversitari de Catalunya i professor de la URV.

Precisament perquè avalua les competències més que no pas els coneixements, la PAP és una mesura per millorar la qualitat del sistema educatiu a partir de la selecció dels futurs docents. Segons Cornadó, “l’existència de la prova ha prestigiat l’ofici de mestre” entre els estudiants, com ho demostra l’increment de la matrícula a la PAP. Així, des del 2017, el primer any de funcionament de la PAP, i fins al 2019, el nombre d’alumnes que s’hi matriculen per accedir als graus d’Educació ha incrementat en un 55%, fins als 4.500 aspirants de l’any passat, per accedir a una de les 2.900 places, amb una taxa d’aptes que oscil·la entre el 60 i el 70%.

Com a conseqüència, “el nivell cultural dels estudiants ha pujat, perquè accedeixen als graus d’educació els que tenen una base cultural més sòlida, i això garanteix que es pugui modificar el pla d’estudis perquè els estudiants arriben a la carrera amb unes competències assolides”, diu Cornadó. Amb el canvi del perfil dels estudiants, que no requereixen reforçar coneixements ja assolits a la secundària, els nous plans d’estudis dels graus poden incloure assignatures més aplicades i també pràctiques des del primer fins a l’últim curs.

Catalunya ha estat fins enguany l’única comunitat autònoma de l’Estat on es fa la Prova d’aptitud personal, i les Illes Balears la faran per primer cop aquest 2020, basant-se en el model català, que, al seu torn, està inspirat en els països del nord d’Europa.

El repte, com ocorre en el sistema educatiu de Finlàndia, serà avaluar les competències no cognitives dels aspirants necessàries per ser un bon mestre, com ara la comunicació, l’empatia o el lideratge. Així, el coordinador de la PAP explica que caldrà plantejar-se una evolució de les proves passats els cinc anys d’implantació i incloure les situacions simulades o supòsits pràctics.

Print Friendly, PDF & Email