15/07/2015

Més de 150 estudiants de 4t d’ESO participen en els tallers científics de l’EstiURV

Des de dilluns, dia 13 de juliol i fins aquest divendres, 154 estudiants de 4t d’ESO de la demarcació reben formació científica de diferents disciplines que s’imparteixen a la Universitat. Es tracta del programa EstiURV que aquest any inclou vuit propostes científiques

Els cursos d'EstiURV tornen a la presencialitat, mentre que el campus de física i matemàtiques serà híbrid.

Després dels bons resultats de les dues edicions anteriors, aquest dilluns 13 de juliol s’han posat en marxa els tallers del programa EstiURV. En total hi participen 154 alumnes de 4t d’ESO de les comarques de Tarragona, que han presentat la seva nota mitjana (d’ESO o de matèries específiques, depenent del curs)  i una carta de motivació. L’objectiu dels tallers és oferir als estudiants de secundària formació científica sobre les diferents disciplines que s’imparteixen a la Universitat, de manera que eixamplin els seus coneixements i que els desperti vocacions científiques i professionals.  Tots els cursos tenen una part teòrica i una pràctica.

La segona sessió del taller "Física i Tecnologia del segle XXI" l'han impartit  Magdalena Aguiló, Catedràtica de Cristal·lografia de la URV i  Joan J. Carvajal, Professor Agregat de Cristal·lografia de la URV, a la imatge.
La segona sessió del taller “Física i Tecnologia del segle XXI” l’han impartit Magdalena Aguiló, catedràtica de Cristal·lografia de la URV i Joan J. Carvajal, professor agregat de Cristal·lografia de la URV, a la imatge.

Aquests són els vuit cursos que conformen l’EstiURV, que enguany es realitzen del 13 al 17 de juliol:

La biotecnologia a la teva taula. La finalitat és conèixer el concepte i les bases de la biotecnologia a través d’un aliment transgènic. Apliquen i aprenen a dissenyar un protocol experimental per saber si un aliment de consum habitual és d’origen transgènic. Mitjançant xerrades, jocs i debats analitzen aspectes teòrics i pràctics de l’aplicació de la biotecnologia al mon de l’alimentació dels éssers vius.

Evoluciona. En aquest curs es tracta l’arqueologia prehistòrica  i es divideix en diferents especialitats (Paleobotànica, Tecnologia lítica, Restauració, Evolució Humana i Zooarqueologia). Les quatre hores de cada classe es divideixen entre teoria i pràctica.

Introducció al dibuix tècnic a les enginyeries. L’activitat introdueix l’alumne als conceptes bàsics de la representació gràfica a l’enginyeria, mitjançant metodologies tradicionals i TIC. Per aquesta finalitat, s’ofereixen conceptes bàsics de CAD.

GREATLIE: GEt REady To Learn In English. El curs planteja una aproximació interdisciplinària a l’adquisició de coneixements en anglès, alhora que incideix en la pràctica oral i escrita de la llengua anglesa. Pretén facilitar les eines necessàries per enfrontar-se a continguts científics i humanístics utilitzant com a llengua vehicular l’anglès.

Física i tecnologia del S. XXI: una setmana de ciència engrescadora. Aquest curs està dirigit a estudiant interessats en les ciències experimentals com la Física. El curs consisteix en cinc activitats amb contingut teòric i pràctic relacionades amb la Física.

Els estudiants del taller "Física i tecnologia del segle XXI" fent les pràctiques de la sessió "Nucleació cristal·lina. Naixement de la simetria"
Els estudiants del taller “Física i tecnologia del segle XXI” fent les pràctiques de la sessió “Nucleació cristal·lina. Naixement de la simetria”.

Química i Bioquímica. Aquest curs està dirigit a estudiants interessats en les ciències experimentals com la Química, la Bioquímica o la Biologia. S’h realitzen cinc activitats amb contingut teòric i pràctic, tres relacionades amb la Química, una relacionada amb la Bioquímica i la Biologia, i una referent a la innovació en resolució de problemes.

Robòtic@. S’introdueix els estudiants a l’enginyeria a través dels robots mòbils i l’ús de les TIC. En un ambient de treball tecnològic entren al món de la programació, la mecànica, l’enginyeria de sistemes, el control i l’electrònica. El mètode d’aprenentatge es basa en reptes que han de resoldre mitjançant treball en grup.

Formes tridimensionals amb eines informàtiques: del modelat a l’impressió 3D. La representació tridimensional d’objectes és un tema actual i de gran projecció. Existeixen diversos programes informàtics que ofereixen la possibilitat d’obtenir grans resultats. És per això que aquest curs pretén introduir a l’alumnat a endinsar-se en aquest món i també  s’introduirà als estudiants a la tecnologia de l’impressió 3D.

EstiURV forma part del programa Nexes que impulsa el Centre d’Atenció a l’Estudiant (CAE) per fomentar la col·laboració  entre secundària i la URV i  generar, difondre, i compartir coneixement.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*