10/10/2014

Obert un nou termini de presentació de candidatures a les eleccions d’estudiants fins el dia 15 d’octubre

S'ha obert un nou termini de presentació de candidatures a les eleccions d'estudiants fins el dia 15 d'octubre a les 13 h, en les circumscripcions en què no hi ha candidats o el nombre és inferior al d'escons. Les eleccions són a juntes de centre, consells de departament i a la Comissió del campus Terres de l'Ebre. En total hi ha 429 llocs a ocupar.

Ara s’han proclamat els candidats presentats, i s’ha obert aquest nou termini. Les votacions seran els dies 5, 6 i 7 de novembre. Amb les eleccions, els estudiants tenen la possibilitat de participar en les decisions de la Universitat. Es tracta d’aprofitar la possibilitat d’expressar l’opinió en diferents àmbits, sobre questions que els afecten directament. Les eleccions es van convocar el dia 29 de setembre, i s’ha encetat el procés.Tota la informació està a http://www.urv.cat/eleccions/

Les eleccions d’estudiants als diferents òrgans de govern on participen, al costat del professorat (PDI) i del personal d’administració i serveis (PAS), tenen lloc cada dos anys per renovar els seus representants, i no cada quatre com es fa amb els altres dos sectors de la comunitat universitària. Enguany les votacions es faran de manera electrònica remota, i a la web de les eleccions s’informarà més endavant del procediment de votació.

Tant per presentar-se com per votar és imprescindible figurar en el cens electoral, que s’ha pogut consultar i presentar reclamacions, si ha estat el cas.

Per al Claustre, les juntes de centre i els consells de departament o a la Comissió de Coordinació del campus de l’Ebre, els terminis del procés electoral són els mateixos: ara les candidatures es poden presentar fins al dia 15 d’octubre (fins les 13 h.), es pot fer campanya electoral fins al dia 5 de novembre; i passades les eleccions, el dia 12 de novembre es proclamaran definitivament els candidats electes. Tindran lloc votacions a aquells escons que tinguin més d’una persona candidata. Si hi ha un candidat per un escó, queda automàticament elegit.

Al Claustre, amb 203 membres, els estudiants disposen de 52 escons. El Claustre és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària que té, entre d’altres competències: establir les línies generals d’actuació de la Universitat i proposar iniciatives al Consell de Direcció o al Consell de Govern; vetllar per la qualitat institucional de la Universitat; i manifestar l’opinió sobre aspectes del seu funcionament, emetre declaracions institucionals i pronunciar-se respecte a les qüestions sotmeses a la seva consideració pel rector o rectora, o incloses en l’ordre del dia a petició d’almenys el 20% dels claustrals.

Per presentar-se als llocs de representació de juntes de centre i consells de departament, consulteu la web de les eleccions. També es convoquen eleccions de PAS a algunes juntes de centre i a la Comissió de coordinació del campus Terres de l’Ebre.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*