15/03/2019

El procés de matrícula de grau rep la millor valoració dels estudiants des del curs 2014-15

La satisfacció dels estudiants ha crescut un 10% en aquest període

Fins a 1.443 estudiants de grau han respost aquest curs l’enquesta de satisfacció amb el procés d’automatrícula que el Servei de Gestió Acadèmica fa des del 2014-15. Any rere any, la valoració mitjana millora i les dades d’aquest curs permeten observar que la satisfacció global dels estudiants amb el procés de matrícula ha millorat en un 10% des que es va posar en funcionament l’enquesta, passant del 7,02 de mitjana aquell primer any, al 7,72 d’aquest curs 2018-19.

El canal d’informació i atenció que obté una valoració més positiva és el correu electrònic, amb un 8, seguit de l’atenció telefònica (7,89) i l’atenció presencial (7,88). L’atenció telefònica continua sent el canal que més creix en satisfacció, acumulant un increment del 23%.

L’enquesta consta de sis preguntes referents a la valoració dels diferents aspectes de la matrícula, i en cada una d’elles se sol·licita una valoració entre 0 (pèssim) i 10 (excel·lent). Tots els àmbits milloren en la seva valoració respecte dels cursos anteriors, si bé per àmbits, l’atenció personal rebuda (per correu electrònic, telefònica i presencial) és la més ben valorada i, de fet, la meitat dels enquestats la puntuen amb 9 o 10 sobre 10. A continuació hi ha el sistema de matrícula en general (7,61 de mitjana), el programa informàtic d’automatrícula (7,60 de mitjana) i la informació al web (7,52 de mitjana).

Els salts positius importants en la valoració que s’observen en l’atenció telefònica i la presencial des del curs 2014-15, són el resultat de diverses millores implementades pel Servei de Gestió Acadèmica i les Secretaries.

Dels 1.443 estudiants de grau que han respost l’enquesta del curs 2018-19, el 63,27% són de nou accés a grau i el 36,73% són de segon fins a quart curs.

Els resultats de l’enquesta de satisfacció dels estudiants amb el procés de matrícula de grau del curs 2018-19 es pot trobar aquí.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*