26/07/2021

El projecte CREIX impulsa la resolució de problemes de manera crítica i innovadora en la docència a la URV

Té per objectiu crear una xarxa de docents que comparteixen bones pràctiques per millorar l'aprenentatge de la competència transversal als estudis de grau i màster

Una de les sessions de treball de l'equip del projecte CREIX.

Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora és una de les set competències transversals, en concret l’anomenada CT3, que han d’assolir els estudiants de la URV en finalitzar els seus estudis. Per això cal explicitar i dotar la competència d’eines i contingut adequat, tant a nivell de grau com de màster. El projecte CREIX, impulsat per tècnics i professorat constituït en Grup d’Innovació, contribueix i potencia el desenvolupament d’aquesta competència transversal.

Els impulsors del projecte CREIX i el professorat interessat van trobar-se el passat 8 de juliol en una Jornada virtual, finançada i certificada per l’Institut de Ciències de l’Educació, que va servir per presentar el projecte, el web i també algunes de les experiències de creativitat i innovació de la URV. Així, una de les accions més destacables que ha dut a terme l’equip de treball és la posada en funcionament d’un Mercat d’Experiències, en el qual professors i professores de diferents titulacions mostren bones pràctiques sobre la implementació de la competència de resolució de problemes. També han elaborat un Mapa de la CT3 organitzat per campus i titulacions, que permet consultar quines assignatures tenen aquesta competència assignada per avaluar a la URV.

Les experiències de creativitat i innovació de la URV que es van presentar a la jornada van ser la “Metodologia Agile” amb la ponència de la professora d’Enginyeria Mecànica Cristina Urbina (URV); “Pràctiques Externes – TFM – Horts Socials”, amb la professora del ponència del Màster en Dret Ambiental, Susana Borràs (URV); “Projecte artístic i agrupacions musicals”, a càrrec de la professora del grau d’Educació Infantil i Primària, Margarita Celma (URV); “Introducció Pràctica a la Recerca”, a càrrec del professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Josep Ribalta  (URV), i per part del CESDA van intervenir amb els professors María de los Ángeles Cuevas i Toni Vallès, amb “Matemàtica” i “Navegació General”, respectivament. Les presentacions de les experiències de creativitat es poden veure al YouTube.

El projecte i les experiències presentades a la jornada, disponibles també al Mercat d’Experiències, van donar lloc a un debat entre la cinquantena d’assistents, ponents i organitzadors amb diverses conclusions. Més concretament, es va destacar que la interdisciplinarietat és un factor que impulsa a la millora, com ha succeït al propi grup d’Innovació Docent que ha creat el projecte CREIX, amb integrants de perfils diversos. També es va posar en valor la capacitat de la xarxa per afrontar els reptes que planteja l’evolució de les competències transversals.

Per últim, es van detectar tres reptes: el primer, determinar, a nivell institucional, com s’avalua i s’integra la competència transversal; el segon, com dotar la competència d’eines i contingut per treballar-la de manera efectiva fent de la CT3 un factor diferencial en el perfil professional dels estudiants, i el tercer, interrelacionar la competència amb altres metodologies d’abast internacional, com ara l’aprenentatge internacional col·laboratiu online (COIL, les seves sigles en anglès).

Els impulsors del projecte van presentar-lo a l’11è Congrés CIDUI el passat 30 de juny.

Per a més informació, cal consultar el web del projecte CREIX.

Les experiències de creativitat i innovació de la URV

Print Friendly, PDF & Email