27/11/2020

Prop del 90% de les actuacions de la Sindicatura de Greuges són queixes

La queixa més recurrent dels estudiants sobre l'adaptació de la docència a distància per la COVID-19 ha estat el desajust entre les hores de pràctiques previstes als plans d'estudi i les finalment assignades. D'altra banda, ha incrementat la proporció del PDI que recorre a la síndica, majoritàriament sobre la temporalitat dels contractes

La síndica de Greuges de la URV, Encarnació Ricart, ha presentat l’informe de la Sindicatura, la figura que defensa els drets i llibertats dels membres de la comunitat universitària, del curs 2019-20 al Claustre d’aquest 27 de novembre. Ha estat  un curs acadèmic marcat per la pandèmia, en què s’han produït 44 actuacions, el 89% de les quals són queixes i un 11%, peticions d’atenció i orientació. Els estudiants continuen sent el col·lectiu que més recorre a la Sindicatura, ja que el 57% de les actuacions responen a demandes d’aquest estament, ja siguin queixes o peticions d’orientació. A diferència dels cursos anteriors, però, el PDI ha recorregut a la Sindicatura en una major proporció (27%).

Pel que fa a les queixes, l’actuació majoritària, els estudiants han presentat el 64% del total, principalment sobre temes de matrícula i sobretot econòmics associats a la matrícula, especialment la possibilitat d’anul·lar una matrícula ja feta. Enguany, però, la síndica ha rebut queixes relacionades amb els canvis que ha ocasionat la gestió de la pandèmia i que han afectat especialment a les pràctiques, ja que els estudiants han posat de manifest un desajust entre les hores de pràctiques previstes als plans d’estudis i a les guies docents i les hores efectivament assignades.

Pel que fa al PDI, que han presentat el 26% de les queixes, en la majoria de casos es tracta de professorat a temps complet amb contractes temporals i sobre temes relacionats amb la provisió de places. Les queixes del PAS també han incrementat proporcionalment respecte d’anys anteriors, relacionades amb les retribucions a través de complements o amb el reconeixement de la categoria professional.

Encarnació Ricart durant la presentació com a Síndica de Greuges al Claustre del 21 de novembre de 2019.

Una de les novetats del mandat d’Encarnació Ricart ha estat les visites periòdiques als campus per acostar la Sindicatura a totes les inquietuds que poguessin sorgir però l’experiència va quedar truncada per les restriccions establertes a causa de la COVID-19. En aquest sentit, i malgrat que Ricart considera que l’esforç de la Universitat per adaptar-se a les circumstàncies ha estat encomiable, reconeix la decepció d’algunes persones. Per aquest motiu, la síndica ha fet una sèrie de recomanacions als diferents col·lectius per superar la complexitat de la situació.

D’una banda, ha demanat comprensió als estudiants per entendre les dificultats dels responsables dels ensenyaments a l’hora d’organitzar les avaluacions en les circumstàncies actuals a més de fer l’esforç de conèixer la normativa interna que els afecta; de l’altra, ha demanat a les autoritats acadèmiques un esforç per difondre aquesta normativa, al PDI un altre esforç en informar l’estudiantat sobre les condicions amb què s’impartirà la docència i com s’avaluaran els coneixements i les capacitats adquirides, i al PAS, intentar oferir informació comprensible i entenedora relacionada amb les tramitacions administratives.

Accés a l’informe complet de la Sindicatura de Greuges de la URV corresponent al curs 2019-20.

Print Friendly, PDF & Email