08/06/2015

Proves d’accés a la Universitat els dies 9, 10 i 11 de juny

2.944 estudiants de batxillerat i de cicles formatius de les comarques de Tarragona que aspiren a accedir als estudis universitaris es presenten a les proves de juny 2015. Es fan a 16 tribunals repartits entre Tarragona, Reus i Tortosa. Els exàmens han començat amb normalitat, sense incidències importants, i es fan al matí i la tarda

Les proves han començat al matí. A la foto, estudiants al campus Catalunya.

En la primera jornada, els estudiants s’han presentat a les 8,30 h. al tribunal assignat i a les 9 h. han començat els exàmens.

El nombre de joves matriculats a les proves d’accés a la Universitat (PAU) a les comarques de Tarragona enguany, de 2.944, és un 3,1% superior al de l’any passat, quan van ser 2.855. Del total, 2.439 són alumnes que acaben d’aprovar el batxillerat, pràcticament igual que l’any passat, quan van ser 2.423. A aquests alumnes ara s’hi sumen 414 estudiants que es presenten voluntàriament a exàmens de matèries específiques per intentar pujar nota, i 91 de batxillerat de cursos anteriors al 2014-15.

A Tarragona hi ha vuit tribunals (campus Catalunya i campus Sescelades). A Reus hi ha quatre tribunals (Facultat d’Economia i Empresa, IES Baix Camp i IES Gabriel Ferraté), i quatre més a Tortosa, (campus Terres de l’Ebre, IES Joaquim Bau i IES de l’Ebre). El procediment i els horaris són similars als de les proves de l’any passat.

Dimecres 10 i dijous 11 les proves comencen a les 8, 30 h. i acaben a les 16, 30 h. Cada estudiant té uns horaris i llocs d’examen específics en funció de les matèries de modalitat que ha escollit. Per tant, tot i que hi ha programats 13 horaris de proves, cada estudiant en fa un màxim de 8.

La majoria d'estudiants de les PAU prové del batxillerat.
La majoria d’estudiants de les PAU prové del batxillerat.
Procés

Cada persona defineix el seu propi perfil d’accés a través de les matèries de modalitat. Les proves tenen dues fases. Una general obligatòria, la superació de la qual permet accedir a qualsevol universitat i té validesa indefinida. L’altra fase específica, de caràcter voluntari, té com a finalitat calcular una nota d’admissió per a cada títol de grau concret de cada universitat. Aquesta prova voluntària serveix per establir la nota de tall si l’oferta de places és inferior a la demanda en l’opció escollida.

La fase general consta de cinc exercicis: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història o Filosofia i una matèria de modalitat de batxillerat triada per l’estudiant.

Per superar aquesta prova d’accés a la universitat s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació d’aquesta fase general de les PAU, sempre que aquesta última sigui superior a 4.

Accés als graus d’Educació

El Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar que per accedir als graus d’Educació Primària i d’Educació Infantil cal superar una prova d’aptitud personal (PAP). Per al curs 2015-2016, la PAP es considera superada mitjançant l’obtenció d’una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana aritmètica dels exercicis de català i de castellà de la fase general de les PAU, sempre i quan les notes particulars d’aquests exercicis siguin iguals o superiors a 4. Aquells estudiants que vulguin accedir a la universitat i que no tinguin les PAU superades, han de fer aquestes proves de la fase general de les PAU per obtenir els resultats indicats.

Fase específica

En la fase específica, cada persona pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, distintes a l’escollida per la fase general. Cada matèria serà qualificada per separat i cal obtenir una nota igual o superior a 5 per aprovar. Les notes tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents.

Les matèries de modalitat son: Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la Terra i Medi Ambient, Cultura Audiovisual, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Matemàtiques, Química i Tecnologia industrial.

La selectivitat del mes de setembre està convocada per als dies 2, 3 i 4.

Més informació:

A l’apartat de les PAU del web de la URV

 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*