Diari digital de la URV -

2.942 estudiants de les comarques de Tarrragona es presenten a les PAU de juny 2016 per accedir a la universitat. Les proves tenen dues fases, una obligatòria i l’altra específica, de caràcter voluntari. Cada estudiant defineix el seu propi perfil d’accés, a través de les matèries de modalitat. Els exàmens es fan a setze tribunals de Tarragona, Reus i Tortosa