15/01/2019

La taxa d’abandonament de primer curs en els estudis de grau de la URV és del 17,4%

Es farà un seguiment més personalitzat dels estudiants que no segueixen i el curs pont que ara es fa en algunes enginyeries s'estendrà a altres ensenyaments per reduir l'abandonament

Un total de 432 estudiants van abandonar els estudis de grau a la URV durant el seu primer curs, el 2017-18. Això fa que la taxa d’abandonament dels estudis de grau sigui, en el primer any, del 17,43%, una xifra que ha augmentat progressivament els darrers cursos (el curs 2015-16 la taxa va ser del 15%, amb 392 estudiants que van deixar el grau). Per revertir la situació, s’han implementat, o s’està en procés de fer-ho, una sèrie de mesures, com ara fer un seguiment més personalitzat dels estudiats que tenen més dificultats en seguir les assignatures, oferir informació més personalitzada i específica durant les jornades de portes obertes, i instaurar un curs pont abans d’iniciar el curs pròpiament que permeti als estudiants adquirir el nivell de coneixements adequat per començar el grau.

Si es compara la situació amb el Sistema Universitari de Catalunya Públic, la URV se situa per sota de la mitjana de les universitats catalanes pel que fa a la taxa d’abandonament de grau. Així, segons les dades del curs 2015-16, les darreres disponibles sobre tot el sistema, la mitjana d’abandonament del primer curs en el sistema públic català era del 17% mentre que a la URV era del 15,6%.

Les dades d’aquell curs permeten observar que el 12% dels estudiants que van abandonar (108 dels 898 en tots els cursos de grau) va tornar a matricular-se a la URV; el 18% va fer-ho en altres universitats catalanes i el 8% en universitats de fora de Catalunya. No obstant això, el 62% dels estudiants que deixen els estudis de la URV tampoc els continuen en altres centres universitaris.

La proporció més elevada d’abandonaments pertany a l’àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques (42%), seguits de l’Enginyeria i Arquitectura (23%). En canvi, els estudis de la branca de Ciències (6,5%) són els que tenen un menor pes en el total d’abandonaments. En canvi, si es considera la taxa d’abandonament més gran, aquesta correspon a la branca d’Arts i Humanitats (16,7%), seguida també per la de l’Enginyeria i Arquitectura (12,7%). La més baixa és per estudis de Salut (5,4%).

Les causes de l’abandonament

L’estudi que ha fet la pròpia Universitat detalla que l’abandonament al primer curs és inferior quan els estudiants tenen un bon expedient previ, ja que el 40,7% dels que deixen els estudis havien accedit a la Universitat amb una nota de les Proves d’Accés a la Universitat igual o inferior al 6. També incideix en l’abandonament el fet de no tenir beca (són el 22,4% dels que abandonen) i si l’estudiant ha de conciliar els estudis amb una feina (el 43,4% dels que deixen els estudis a primer).

Per obtenir l’opinió dels propis estudiants, l’any 2017 es va fer una enquesta a una mostra dels que havien abandonat el curs universitari. Els motius de la deserció que van adduir són diversos, tot i que en una major proporció es tracta d’un desajust en les expectatives. Així, el 23% al·legava un desinterès general en els estudis escollits, l’11% indicava motius de conciliació laboral, el 9,4%, problemes de transport, i el 9,2% la dificultat de les assignatures.

Actuacions per revertir la situació

Amb l’objectiu que els estudiants continuïn els estudis iniciats, la URV ha posat en marxa diverses actuacions. D’una banda, es vol fer arribar als futurs estudiants la informació més adequada als seus interessos. Per això, s’incidirà tant en la col·laboració amb els centres de secundària com en la millora de les jornades de portes obertes, que donaran una informació més personalitzada i específica de cada grau.

De l’altra banda, el curs pont que ja funciona en algunes enginyeries per facilitar els coneixements mínims en física, química i matemàtiques als estudiants de nou accés que ho necessiten, es pot estendre en altres estudis. A més a més, per tal que es pugui fer aquest curs inicial i perquè els estudiants provinents de reassignació no comencin el curs molt més tard, el calendari acadèmic del curs 2019-20 començarà a finals de setembre. Una vegada començat el curs, es farà un seguiment dels estudiants que no segueixen en algunes assignatures, i el centres analitzaran el nombre d’estudiants que no segueixen, així com les seves causes.

Per últim, l’equip de govern ha sol·licitat als ajuntaments i a la Generalitat una major i millor connexió dels campus amb transport públic, l’establiment d’una zona única i una reducció de les tarifes de transport per als estudiants.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*