27/09/2017

Un llibre recull les demandes dels empresaris de les comarques tarragonines

El territori reclama més infraestructures de comunicació i millors eines de governança entre empresa i institucions

La presentació de l'obra va tenir lloc a la Sala de graus del campus Catalunya.

El volum II Jornades comarcals Empresa i Territori recull les demandes de 200 empresaris de les diferents comarques de la demarcació, que van ser recollides juntament durant l’any passat, en una iniciativa conjunta de la CEPTA, URV i la Diputació de Tarragona.

Les comarques de Tarragona reclamen, en conjunt, més infraestructures de comunicació i més ben comunicades i millors eines de governança entre empresa i institucions per tal de tirar endavant els interessos del territori de manera més eficaç.

Aquestes són algunes de les principals conclusions que es recullen en el llibre que engloba les dades de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Aplega les principals demandes dels petits i grans empresaris, que s’ordenen de manera esquemàtica i amb la intenció de fer arribar les demandes a les institucions que correspongui per a la seva corresponent execució.

Els punts a millorar

En conjunt -i tot que cada comarca compta amb les seves pròpies demandes, atenent les seves característiques pròpies- sí que es poden establir un llistat de reivindicacions, que són transversals al conjunt de la província:

  • Reclamacions en l’àrea dinfraestructures: totes les comarques que participen en l’estudi denoten la necessitat de millorar aquest tipus d’infraestructures, tant pel que fa a en l’àmbit ferroviari com terrestre, enfocat, principalment, en el corredor de l’AP-7 i en la necessitat d’abaratir el cost dels peatges o eliminar-lo.
  • Dinamització i gestió dels polígons industrials: totes les empreses de les comarques enquestades apunten a la necessitat de millorar aquestes infraestructures, que assenyalen que tenen una dotació insuficient de recursos i també una falta d’estratègia conjunta a l’hora de planificar-los, així com poc associacionisme que permeti que els seus usuaris tinguin força per a fer valer la seva tasca.
  • Formació adaptada: els participants en l’estudi apunten a la necessitat d’implantar plans d’estudi que s’adaptin a la realitat i necessitats de la indústria més present en cadascuna de les comarques participants, per a estrènyer el nus entre formació i empresa, així com l’aprofundiment en la Formació Professional Dual al conjunt de les comarques de Tarragona.
  • Falta de governança: a pesar que els autors de l’estudi posen en relleu la disparitat i varietat de recursos econòmics de dinamització econòmica presents en cada comarca, totes les comarques participants destaquen la necessitat d’articular organismes que integrin empresa, universitat i administracions públiques que siguin realment útils i que millorar la presència de les comarques de Tarragona en la presa de decisions, tant en l’àmbit de territori com en altres.
El procés delaboració

Aquestes assenyalades són algunes de les demandes que es repeteixen en el conjunt de les comarques enquestades, durant les trobades que es van dur a terme en les diferents comarques de Tarragona i que han servit per a confeccionar un estudi del teixit empresarial del territori.

Fruit d’aquestes reunions d’estudi, que van comptar amb la participació de 200 empresaris, s’ha elaborat un informe que defineix algunes actuacions per a incentivar el desenvolupament econòmic i empresarial. A través d’aquestes dades, els responsables de la iniciativa -CEPTA, Diputació de Tarragona i URV- han elaborat una diagnosi comarcal i comparativa que es recull en el volum presentat el dia 25 de setembre a Tarragona, al campus Catalunya de la URV.

A partir de les propostes que es recullen per a les diferents comarques del territori, la voluntat dels impulsors del llibre és la de traslladar les propostes que es recullen en el llibre als responsables pertinents de dur-les a terme i fer-ne el seguiment posterior.

L’acte d’aquest va comptar amb la presentació de les dades, a càrrec del director de la Càtedra d’Economia Local i Regional de la URV, Juan Antonio Duro, i que ha estat un dels responsables directes de l’elaboració de les dades econòmiques, i el seu equip tècnic. A més a més també hi van ser presents les entitats impulsores d’aquesta iniciativa -CEPTA, URV i Diputació de Tarragona- i agents col·laboradors.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*