21/07/2020

Un nou sistema d’informació desenvolupat a la URV determina el nivell d’innovació del sud de Catalunya

El Sistema d’Informació Catalunya Sud, de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement, mesura l’estat de la innovació en relació amb altres regions europees

El Sistema d’Informació Catalunya Sud és una eina per mesurar la situació de la innovació al territori en relació amb la resta de regions europees. D’aquesta manera, l’instrument és clau per establir i avaluar l’impacte de les polítiques més adequades per estimular la competitivitat i la prosperitat regional. El sistema l’ha desenvolupat la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement per determinar el valor de determinats indicadors regionals d’innovació establerts pel Regional Innovation Scoreboard (RIS) en l’àmbit de la regió Catalunya Sud. Fins al moment, les estadístiques en matèria d’innovació estaven desagregades a nivell de comunitat autònoma.

Dels 17 indicadors que conté el RIS, el Sistema d’Informació Catalunya Sud se centra en 11 indicadors que ofereixen informació de paràmetres relacionats amb la societat del coneixement, com ara el percentatge de població amb estudis terciaris, els percentatge de despesa pública i privada en R+D i el nombre de sol·licituds de patents o marques registrades, entre altres. En canvi, descarta els relatius a l’Enquesta Comunitària d’Innovació (Community Innovation Survey, CIS) sobre l’activitat d’innovació de les empreses, dels quals la representativitat de les dades en l’àmbit de la Catalunya Sud és insuficient.

Una vegada obtinguts i validats, els indicadors per a la Catalunya Sud s’inclouen en una eina que s’ha desenvolupat en forma de mapa interactiu i que permet una visualització comparativa de l’indicador respecte de la resta de regions europees.

El valor dels indicadors per a la Catalunya Sud es presenta en una taula que inclou els corresponents als informes 2017 i 2019 del RIS i que permet comparar els quatre nivells territorials diferents: mitjana de les regions europees, mitjana de les regions espanyoles , mitjana de Catalunya  i mitjana de Catalunya Sud.

Indicadors i resultat del Sistema d’Informació Catalunya Sud.

Les dades estadístiques amb què s’elabora el RIS provenen principalment d’Eurostat, l’oficina estadística que assumeix la recopilació de dades d’abast europeu a escala regional i també de cadascun dels estats membres. D’altra banda, les dades per elaborar els indicadors al nivell de la Catalunya Sud que no estaven disponibles a través d’Eurostat, s’han obtingut d’altres fonts com l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE).

El Sistema d’Informació Catalunya Sud que ha desenvolupat la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement ha estat un encàrrec del Grup Nuclear Impulsor, en què participen els alcaldes de les principals ciutats del territori i de les capitals de comarca, així com representants del Govern de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Tarragona. L’han desenvolupat Àlex Fabregat, Aleyois Haro, Raúl Sáez, Matheus Sampaio i Lluís Vázquez.

Indicadors del Sistema d’Informació Catalunya Sud.

Per a més informació podeu consultar el web de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement URV.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*