13/03/2019

La URV avaluarà els riscos psicosocials en els llocs de treball del PAS i el PDI per millorar la seva salut

Podran respondre l'enquesta del 26 de març al 12 d'abril, que permetrà proposar mesures preventives i correctores dels factors de risc que s’identifiquin

Les condicions de treball, l’organització de la feina i l’ambient laboral poden afectar a la salut. Per això la Universitat ha iniciat una campanya que permetrà detectar els factors de risc psicosocial dels treballadors i treballadores i implementar mesures correctores per mitigar-los. El procés s’inicia amb una enquesta al PAS i al PDI, que caldrà respondre entre el 26 de març i el 12 d’abril, i que permetrà determinar els riscos. Perquè els resultats siguin representatius i permetin una correcta avaluació, és necessària una elevada participació.

La campanya per a l’actualització de l’avaluació dels riscos psicosocials del personal de la URV ha començat aquesta setmana amb dues accions de sensibilització: una taula rodona i la difusió d’un vídeo divulgatiu. En la taula rodona que es va fer ahir s’hi va debatre la metodologia i es va donar a conèixer l’experiència d’altres universitats que han fet l’avaluació. Els ponents van coincidir a destacar dos reptes que es volen superar amb aquesta nova avaluació (la primera a la URV va ser al 2015): d’una banda, arribar al 60% de participació, la qual cosa garanteix la validesa dels resultats, i, de l’altra, que les mesures que se’n derivin estiguin directament relacionades amb els resultats de l’enquesta.

Els ponents de la taula rodona van ser Sergi Rosselló, tècnic de l’empresa HIGIA en nom de CCOO; Eduard Salvador, tècnic de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals UGT; Ercilia García, vicerectora de Personal de la URV, que impulsa l’avaluació de riscos psicosocials, i Sergi Jarque, cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat Pompeu Fabra.

A més de la participació de la UPF a la taula rodona, diversos responsables de prevenció de riscos d’altres universitats de l’Estat van seguir les intervencions a través de la retransmissió per streaming, ja que es troben en processos similars i veuen en la falta de participació a l’enquesta la principal barrera a superar perquè els resultats siguin representatius.

En aquest sentit, la URV ha iniciat l’emissió d’un vídeo de sensibilització al personal de la URV per explicar els factors que poden generar estrès emocional a causa de la feina: la càrrega i ritme de treball, l’excés de tasques, la falta de conciliació, la poca participació en decisions que afecten la feina, la falta de sintonia entre les expectatives i la realitat del dia a dia a la feina, l’estabilitat laboral i salarial o els conflictes de lideratge.

Tots aquestes conceptes són els que s’avaluaran a través de l’enquesta, que tots els membres del PAS i del PDI rebran per correu electrònic el dia 26 de març. És anònima, té una durada d’entre mitja hora i 45 minuts i hi ha temps per respondre-la fins al 12 d’abril.

Una vegada es tanqui, un grup de treball integrat per la vicerectora de Personal, membres del Comitè de Seguretat i Salut, del Servei de Recursos Humans i de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals analitzaran els resultats i proposaran les mesures correctores. A continuació, s’implementaran les mesures i s’avaluarà la seva eficàcia.

Print Friendly, PDF & Email