14/11/2019

La URV promou la formació d’estudiants i personal per a la prevenció i eradicació de la violència masclista

Diferents cursos i canvis en el contingut de les assignatures han de permetre identificar les situacions de violència i activar els mecanismes de prevenció i resposta

Sessió per a professorat de la Facultat de medicina i Ciències de la Salut sobre la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència.

La URV ha posat en marxa aquest mes de novembre diverses accions de formació per a tota la comunitat universitària, amb l’objectiu que sàpiga detectar la violència masclista, actuar per previndre-la i activar els mecanismes de resposta que existeixen, especialment en l’àmbit universitari. Es tracta d’un programa creat per la pròpia comunitat de la Universitat com a resposta institucional a la violència masclista. Alhora, forma part del paquet de mesures previstes al Pacte d’Estat per a la violència de gènere, que finança les activitats.

Les accions a la URV han començat amb la primera edició del curs “Violències sexuals en la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta”, que va tenir una bona acollida especialment entre l’estudiantat. El curs, que tindrà una segona edició al desembre per a tota la comunitat universitària, tracta d’entendre el fenomen de les violències sexuals, millorar les habilitats per reconèixer-les i fer una primera actuació. En aquesta formació, es va donar a conèixer el Protocol de prevenció i actuació en l’àmbit de violències masclistes i contra LGTBI que afecti l’estudiantat de la URV, que s’ha aprovat aquest any.

També s’estan duent a terme diverses jornades adreçades al professorat de quatre facultats: de Medicina i Ciències de la Salut, de Ciències de l’Educació i Psicologia, d’Infermeria i de Lletres. Es tracta que el professorat reconegui la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere a les assignatures com una via per a l’eradicació de la violència de gènere mitjançant una conferència i un taller pràctic. En aquest sentit, es revisen les competències dels graus, els programes de les assignatures i es facilita l’accés als manuals de la Xarxa Vives per incorporar la perspectiva de gènere a la docència.

Al desembre s’obrirà un MOOC adreçat específicament a l’alumnat, perquè reconeguin les situacions de violència de gènere en l’àmbit universitari i sàpiguen quins són els mecanismes al seu abast, tant per previndre-les com per donar-hi resposta. Aquest MOOC té com a fil conductor la situació d’una alumna que pateix una situació de violència.

Properament també es publicarà el llibre Les respostes del dret davant de la violència de gènere des d’un enfocament multidisciplinari, elaborat per professorat de la Facultat de Ciències Jurídiques.

Print Friendly, PDF & Email