23/05/2023

La URV és al top 10 de les universitats de l’Estat segons el rànquing CYD

La Universitat destaca en la transferència de coneixement, l'orientació internacional i la contribució al desenvolupament regional, àmbits en els que obté els indicadors de major rendiment

CRAI de Sescelades.
CRAI de Sescelades.

La Universitat Rovira i Virgili se situa entre els deu primers llocs del rànquing de la Fundació Conocimiento y Desarrollo (CYD), que mesura la qualitat del sistema universitari espanyol. Ho fa comparant el rendiment de 80 de les 86 universitats públiques i privades de l’Estat en cinc àmbits: ensenyament i aprenentatge; recerca; transferència de coneixement; internacionalització, i contribució al desenvolupament regional.

Més concretament, la URV ha situat 21 dels 36 indicadors que s’analitzen en aquest rànquing en el grup de major rendiment i onze en el de rendiment intermedi. Segons aquests indicadors, la Universitat destaca especialment en transferència de coneixement, orientació internacional i contribució al desenvolupament regional, situant-se entre les tres primeres universitats de l’Estat en aquests àmbits institucionals.

La Universitat Rovira i Virgili comparteix la vuitena posició al top 10 amb la Universitat Pompeu Fabra, ja que totes dues tenen 21 indicadors de major rendiment relatiu. Per davant hi figuren l’Autònoma de Barcelona, la de Navarra, la Carlos III de Madrid, l’Autònoma de Madrid i la de Barcelona, que comparteixen posició, la Pontificia Comillas i la de Deusto.

Aquesta és la desena edició del rànquing CYD, que abasta la totalitat de les universitats públiques i el 89% de les privades, i avalua els resultats dels indicadors institucionals i també el de les titulacions de 29 àmbits de coneixement.

Com a novetat, aquesta edició avalua de forma global la inclusió, la cura de la salut i la sostenibilitat de les universitats del sistema espanyol i conclou que la gran majoria són sensibles a aquestes necessitats i disposen de serveis i mesures per ajudar els estudiants en situacions de vulnerabilitat i per promoure el reciclatge i la disminució de l’ús de recursos naturals.

Print Friendly, PDF & Email