24/02/2022

Webinar per donar a conèixer les oportunitats de finançament del programa WIDERA d’Horitzó Europa

Aquest programa de finançament de la recerca de la Comissió Europea aborda les prioritats polítiques de l'Espai Europeu de Recerca i té com a objectius augmentar l'excel·lència de la R+D a nivell europeu i potenciar una recerca i innovació més responsable

Webinar del programa WIDERA

El Webinar “Reformar i millorar el Sistema Europeu de Recerca i Innovació (WIDERA)” ha tingut lloc el 24 de febrer a les 11 h a la plataforma Teams. Un total de 39 persones han assistit a la sessió, majoritàriament investigadors/es i tècnics/ques de la URV, però també han assistit persones d’altres universitats i centres de recerca catalans.

Durant la sessió s’han presentat els dos subprogrames en què es divideix el programa WIDERA:

1) Ampliar la participació i difondre l’Excel·lència. Ana Hidalgo, responsable de l’Oficina de Programes Internacionals de la Delegació del CSIC a Andalusia i Punt Nacional de Contacte del programa “Spreading Excellence and Widening Participation” d’H2020 i ara a Horitzó Europa, ha donat a conèixer tots aquells instruments de finançament existents per col·laborar amb entitats o grups de recerca dels anomenats països Widening (Europa de l’est, Grècia o Portugal, entre d’altres) o de la zona dels Balcans. Aquest subprograma ofereix multitud de possibilitats de finançament i és dels pocs programes que ha augmentat substancialment el seu pressupost a Horizon Europe respecte a l’anterior programa.

2) Reformar i millorar el sistema europeu de Recerca i Innovació. Aïda Díaz, tècnica coordinadora de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya i Punt Nacional de Contacte del Clúster 2 i del programa ERA, ha explicat les convocatòries relacionades amb les universitats europees, carrera investigadora, gènere, comunicació científica, ciència ciutadana, ètica o accés obert, entre d’altres. Aquesta línia és hereva de l’anterior programa Ciència amb i per la societat d’Horizon 2020 (SWAFS).

La Unitat de Suport a Propostes Internacionals d’RDi (USPIR) ha estat l’organitzadora d’aquesta sessió. USPIR és la unitat de la URV que té l’objectiu de donar suport a la comunitat investigadora en la redacció de propostes per aconseguir el finançament internacional dels seus projectes de recerca.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*