30/10/2018

Yolanda Cesteros és reelegida degana de la Facultat de Química

L'objectiu del centre és ser un referent nacional i internacional en la formació, innovació i divulgació dels àmbits de la Química i la Bioquímica

La degana de la Facultat de Química, Yolanda Cesteros, va ser reelegida per ocupar el càrrec durant els propers quatre anys en les eleccions que es van celebrar el passat 26 d’octubre. Van participar a la votació 18 dels 39 membres de la Junta de Facultat, que van atorgar 16 vots a favor de la candidata i 2 en blanc.

A més de Yolanda Cesteros, integraran l’equip deganal els següents professors: Joan Josep Carvajal, vicedegà; Itziar Ruisánchez, secretària; Xavier López, responsable del grau de Química, i Montserrat Pinent, responsable del grau de Bioquímica i Biologia Molecular i del Doble grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular.

Entre les principals accions i reptes que l’equip deganal es planteja per aquest mandat hi ha la  consecució de la certificació del sistema intern de garantia de qualitat i posterior acreditació institucional de centre, així com esdevenir un centre de referència, tant a nivell nacional com internacional, mitjançant la formació, el foment de la innovació, la divulgació i la millora professional en els àmbits de la Química i la Bioquímica. L’equip es proposa oferir una formació acadèmica de qualitat acreditada i ajustada a les necessitats de la societat, promoure que els programes de formació incorporin la recerca que desenvolupa el professorat i fomentar la internacionalització dels ensenyaments de la Facultat de Química i la mobilitat d’estudiants, PDI i PAS. També vol impulsar l’oferta de cursos de formació continuada, activitats de divulgació de la ciència, i fomentar la relació amb l’ensenyament preuniversitari i la relació amb les empreses de l’entorn.

A més a més, pel que fa a l’oferta acadèmica, finalitzarà el procés d’implantació del grau de Química íntegrament impartit en anglès, i es treballarà per formalitzar dobles titulacions internacionals que permetin l’intercanvi d’estudiants. En l’àmbit de la divulgació científica, l’euip deganal vol incorporar la perspectiva de gènere en algunes activitats dirigides tant a estudiants de ensenyament primari com secundari.

Yolanda Cesteros és professora del Departament de Química Física i Inorgànica i catedràtica de Química Inorgànica des de l’any 2011. Es va llicenciar en Ciències Químiques a la URV i és doctora en Química per la mateixa universitat, on va iniciar la seva carrera docent l’any 1994 a la Facultat de Química. Cesteros és membre del grup de recerca GreenCat (Materials Catalítics en Química Verda). La seva activitat investigadora se centra en l’ús de noves tecnologies (microones i ultrasons) per a la preparació de nous catalitzadors heterogenis per ser aplicats en reaccions d’interès industrial i mediambiental. Ha publicat 96 articles en revistes científiques internacionals, ha presentat més de 120 comunicacions a congressos, ha participat en més de 60 projectes amb finançament públic i privat i ha codirigit 11 tesis doctorals.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*