04/05/2018

L’acreditació del nivell B2 d’una tercera llengua no és obligatòria per als estudiants que ara cursen un grau

El Parlament aprova la pròrroga de l'exigència d'una tercera llengua com a requisit per obtenir el títol universitari

El Parlament va aprovar per unanimitat el dijous 3 de maig la moratòria per acreditar el nivell B2 d’una tercera llengua als estudiants universitaris que cursen un grau. L’acord estableix un ajornament de quatre anys de l’entrada en vigor del requisit del B2 que estava previst per a les persones que van iniciar estudis el curs 2014-15. Amb la moratòria, els estudiants que s’han matriculat en els quatre anys posteriors al curs 2014-15, és a dir, que estan cursant un grau actualment, no han d’acreditar el B2 d’anglès, francès, italià o alemany.

La proposició de modificació de la llei de pressupostos del 2014 aprovada el 3 de maig prorroga el termini perquè els universitaris acreditin el coneixement d’una tercera llengua, però alhora vol reconèixer l’esforç dels estudiants que han obtingut l’acreditació en el període inicialment previst i es farà constar al suplement europeu al títol.

La iniciativa és una proposició de llei del PSC-Units que partia de la proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i que va aprovar-se per unanimitat, un fet que des del Consell d’Estudiants de la URV valoren positivament “perquè tots els grups parlamentaris s’han posat d’acord en donar resposta a les necessitats dels estudiants”, explica l’estudiant Samuel Urbano, que va ser present a la votació al Parlament.

Al juny de 2017, el vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària ja va informar als estudiants que el requisit del nivell B2 no s’exigiria per obtenir el títol. Però donada la importància de saber una tercera llengua, a aquells estudiants que acreditin el nivell B2 se’ls incorporarà al Suplement Europeu al Títol (SET) quan aquest es posi en funcionament. Tot i això, tots els estudiants de la URV hauran de tenir reconegut o acreditat el nivell B1 d’una tercera llengua, tal i com marca la normativa de la Universitat.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*