23/04/2024

Fina Anglès i Carles Perpiñan guanyen la tercera edició dels premis Josep Maria Pujol a les millors tesis doctorals en català

Les recerques premiades tracten sobre les rutes literàries com una eina de patrimonialització i sobre nous models predictius de gravetat de la COVID-19 en població general i amb obesitat

Fina Anglès i Carles Perpiñan, guanyadors dels premis Josep M. Pujol a la millor tesi escrita en català 2024.
Fina Anglès i Carles Perpiñan, guanyadors dels premis Josep M. Pujol a la millor tesi escrita en català 2024.

Fina Anglès i Carles Perpiñan són els guardonats de la tercera edició dels premis Josep Maria Pujol a les millors tesis doctorals escrites en català, que atorga la URV a través de la Comissió de Política Lingüística de la Universitat. El guardó pretén prestigiar el català com a llengua de ciència i de recerca i estimular-ne l’ús.

Anàlisi de les rutes com a eina per posar en valor el patrimoni literari
Fina Anglès rep el premi Josep M. Pujol per la tesi "Rutes literàries i patrimonialització. Estudi de la ruta pictoricoliterària Mir/Manent".
Fina Anglès rep el premi Josep M. Pujol per la tesi “Rutes literàries i patrimonialització. Estudi de la ruta pictoricoliterària Mir/Manent” en l’acte que s’ha fet aquest 23 d’abril.

En la modalitat de l’àmbit de les ciències socials i humanitats, la tesi guanyadora ha estat Rutes literàries i patrimonialització. Estudi de la ruta pictoricoliterària Mir/Manent, de Fina Anglès Soronellas, dirigida per Carme Oriol Carazo i Magí Sunyer Molné, del Departament de Filologia Catalana. Si bé les rutes literàries tenen una presència notòria a la societat i la literatura teòrica tracta de manera abundant alguns dels seus elements fonamentals, no s’havia explorat fins al punt que ho fa aquesta tesi el procés de patrimonialització literària.

Així, a partir de l’anàlisi de rutes existents als territoris de parla catalana, Fina Anglès contextualitza les rutes literàries com una eina contemporània de patrimonització literària emmarcada en un àmbit geogràfic. En descriu el procés, tracta l’empara legal i objectiva els actius que aporta la literatura a aquestes rutes. A continuació tracta les característiques de les rutes analitzades i en presenta els resultats com a indicadors d’experiència per a les decisions que proposa de prendre a l’hora de generar noves rutes.

Finalment, ofereix un estudi de cas: la ruta pictoricoliterària dedicada al poeta i traductor Marià Manent Cisa (1898-1988) i al pintor paisatgista Joaquim Mir Trinxet (1873-1940), que circula per l’Aleixar i Maspujols, dos petits pobles catalans del Camp de Tarragona als quals van estar vinculats en períodes significatius de la seva producció i en els quals la ruta és un producte turístic únic en un territori erm d’aquest tipus d’iniciatives. També n’objectiva el procés de patrimonialització i els actius generats per la seva creació, implementació i explotació.

La tesi es pot consultar al repositori Tesis Doctorals en Xarxa.

Biomarcadors per predir la gravetat de la COVID-19
Carles Perpiñan rep el premi Josep Maria Pujol per la tesi "Biomarcadors predictius de la gravetat de la COVID-19 en pacients infectats per SARS-CoV-2 amb obesitat i/o síndrome metabòlica".
Carles Perpiñan rep el premi Josep Maria Pujol per la tesi “Biomarcadors predictius de la gravetat de la COVID-19 en pacients infectats per SARS-CoV-2 amb obesitat i/o síndrome metabòlica” en l’acte que s’ha fet aquest 23 d’abril.

En la modalitat de les ciències experimentals i de la salut, el premi Josep Maria Pujol ha estat per a Biomarcadors predictius de la gravetat de la COVID-19 en pacients infectats per SARS-CoV-2 amb obesitat i/o síndrome metabòlica, de Carles Perpiñan Auguet, dirigida per Maria Teresa Auguet Quintilla i Francisco M. Martín Luján, del Departament de Medicina i Cirurgia. La tesi té per objectius avaluar nous models predictius de gravetat de la COVID-19 en població general i en població amb obesitat o amb síndrome metabòlica, perquè l’obesitat és un factor de risc per patir una malaltia per SARS-CoV-2 més greu, però no és clara la relació amb la síndrome metabòlica i es desconeix si els biomarcadors de gravetat en població general són també útils en pacients obesos o amb síndrome metabòlica.

Perpiñan fa un estudi observacional prospectiu longitudinal de cohorts que inclou pacients ingressats amb pneumònia COVID-19 que s’avaluen en el moment de l’ingrés i al cap d’un mes. Acaba determinant quins són els paràmetres que s’haurien d’incloure en l’algoitme de decisió de tractament personalitzat dels pacients amb COVID-19. Més concretament, indica que el millor predictor de gravetat de la COVID-19 en població general i persones obeses és la IL-6, essent-ho la troponina i la lactat deshidrogenasa en síndrome metabòlica, mentre que la resistina i la IL-15 són predictors precoços de la ventilació mecànica.

La tesi es pot consultar al repositori Tesis Doctorals en Xarxa.

El jurat ha valorat d’ambdues obres la claredat expositiva, l’estructura adequada, la correcció gramatical i el llenguatge inclusiu i no sexista, a més de l’interès de la recerca, la creativitat, l’originalitat i l’impacte social.

Durant l’acte de lliurament dels premis Josep Maria Pujol a les millors tesis doctorals escrites en català també s’hi ha presentat la publicació d’una de les tesis premiades en la darrera edició: Epidemiologia i factors de risc de l’hemorràgia intracerebral en pacients amb malalties d’evolució crònica i maneig complex, de Blanca Lorman. L’ha presentat Victòria Linares, professora de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV i representant d’aquest centre a la Comissió de Política Lingüística.

Print Friendly, PDF & Email