05/04/2018

Fer una adquisició empresarial a la indústria del software és més beneficiós que rebre-la

Ho conclou un informe de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial sobre els processos de fusions i adquisicions a la indústria del software de Catalunya

El doctorand del Departament d'Economia Carles Méndez-Ortega, durant la jornada sobre adquisicions i fusions en la indústria del software a Catalunya.

Una forma que tenen les empreses per adquirir coneixement i tecnologia és la fusió i adquisició d’altres empreses, especialment en el sector del software. Els efectes que tenen aquests processos els ha estudiat l’investigador Carles Méndez-Ortega, amb el suport de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial, i els ha plasmat a l’informe “Fusions i adquisicions: el cas de la indústria del software a Catalunya”. L’estudi conclou que l’impacte és heterogeni però en termes generals és més beneficiós fer una adquisició o fusió que no pas rebre-la, tant si s’avaluen les vendes com la productivitat.

Així, pel que fa a les vendes, fusionar-se té un impacte negatiu per a les empreses que creixen. En canvi, per aquestes mateixes empreses fer una adquisició afecta positivament. Per contra, les empreses que ja estan decreixent i són adquirides per una altra es veuen afectades negativament en les vendes.

Si s’analitza l’afectació d’aquests processos a la productivitat, s’observa que una fusió afecta positivament a les empreses que estan decreixent. També té un impacte positiu per a les empreses que fan una adquisició, però és negatiu per a l’empresa que rep l’adquisició, tant si està en una situació de creixement com de descens.

Per obtenir aquests resultats, Carles Méndez-Ortega, que és doctorand del Departament d’Economia, explica que ha utilitzat la combinació de dues eines: el test de diferències mitjanes, per observar l’estat anterior i posterior de les empreses quan són objecte de fusions o adquisicions,  i les regressions, per mesurar l’efecte d’aquests processos sobre l’augment de les vendes i la productivitat.

Les conclusions de l’informe es van presentar el 4 d’abril en una jornada sobre la indústria del software organitzada per la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial a la Facultat d’Economia i Empresa. En la jornada també s’hi va tractar el rol del coneixement i la innovació al Clúster TIC Catalunya Sud, de la mà del director del clúster Gabriel Domènech, i es va explicar l’experiència de l’empresa de software de gestió de recursos humans Grupo Castilla en els processos de fusió i adquisició.

Assistents a la presentació de l’informe “Fusions i adquisicions: el cas de la indústria del software a Catalunya”.

Les fusions i adquisicions ajuden a les empreses a integrar processos clau i són una oportunitat per millorar l’organització interna, segons explica l’autor de l’informe. En els darrers anys aquests processos han incrementat a causa de la globalització, la liberalització de mercats, les millores tecnològiques i l’existència d’un entorn empresarial competitiu que les han afavorit.

A Catalunya es donen les condicions per examinar el fenomen, ja que és la regió líder a nivell estatal perquè aporta més de 15.000 milions d’euros al PIB i genera més de 84.000 llocs de treball. Al 2015, més del 60% de la inversió en start-ups es va produir a Catalunya. El creixement de la indústria del software des de la seva aparició als anys 70 ha estat exponencial.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*